(, EuroEkonóm.sk ,  0)

NÁBOR :
– Interný
– Externý

Výhody interného náboru:
– nižšie N
– poznáme uchádzača
– zvyšuje motiváciu vo vnútri firmy
– vrátia sa peniaze investované do výskumu

Nevýhody interného náboru:
– okruh uchádzačov je relatívne nízky
– mála početnosť konkurencie

Výhody externého náboru:
– veľký okruh uchádzačov
– neinvestovali sme do uchádzačov
– nové pohľady na problematiku, nové nápady

Metódy náboru:
1. inzerát – v regionálnej tlači (názov prac. miesta, krátka charakter. pr.miesta, špecializácie, kontaktná adresa, pokyny k ďalšiemu kontaktu, termín ukončenia náborovej činnosti)
– oslovuje široké okruhy ľudí
– relatívne drahý, musí sa opakovať
2. letáčiky – umiestňujeme ich na dobre viditeľné miesto. Výhodou je to, že je lacnejší. Nevýda: okolie už je zamorené letáčikmi
3. úrad práce
4. personálne agentúry – výhody: kvalifikovane robia nielen nábor, ale aj selekciu, Nevýhody: je to drahé /30% z ročného príjmu/
5. školy – je typické pre Japonsko, Výhody : flexibilita, prispôsobivosť, ambicióznosť
Nevýhody : nedostatok skúsenosti
6. doporučenia vlastných zamestnancov – Výhody : relatívne lacné, vyššia prac. morálka, vedie k výberu kvalifikovaných pracovníkov
7. iné média
8. samonoviminácia – hlavne v renomovaných podnikoch a dobre platiacich podnikoch
Výhody: nízke N, možnosť vytvoriť si banku údajov
Nevýhody: je potrebný vždy aspoň jeden prac., ktorý by urobil nejaký rozhovor
s uchádzačom – je to nenaplánovateľné

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 16.4.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár