(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Etapy životného cyklu výrobku
– zavedenie
– rast
– zrelosť
– pokles

Marketingové stratégie v etape zavádzania
– stratégia rýchleho zbierania
– stratégia pomalého zbierania
– stratégia rýchleho prenikania
– stratégia pomalého prenikania

Marketingové stratégie v etape zrelosti
Počet používateľov môžeme zvýšiť:
– premeniť neužívateľov
– vstup do nových trhových segmentov
– získanie zákazníkov od konkurencie
Objem predaja môžeme zvýšiť:
– častejšie používanie
– väčšia spotreba pri jednom použití
– nové a všestrannejšie použitie

Marketingové stratégie v etape poklesu
– zvýšenie investícií firmy
– udržovanie doterajších investícií po celú dobu, keď bude trvať neistota
– výberové znižovanie investícií na neefektívne zákaznícke skupiny a súčasné zvyšovanie investícií pre malé, ale lukratívne trhové výklenky
– žatva firemných investícií v snahe získať hotovosť
– rýchla likvidácia neefektívnych obchodov

Etapy životného cyklu trhu
– zavedenie
– rast
– zrelosť
– pokles

Dynamika konkurencie vlastností, 4 prístupy
– zákaznícky orientovaný proces
– intuitívny proces
– dialektický proces
– hierarchia potrieb

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár