(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Vývoj marketingových oddelení (6)
I. Etapa: Jednoduché predajné oddelenie
II. Etapa: Predajné oddelenia s pridruženými marketingovými funkciami
III. Etapa: Samostatné marketingové oddelenie
IV. Etapa: Moderné marketingové oddelenie
V. Etapa: Výkonná marketingová firma
VI. Etapa: Organizácia firmy založená na procesoch a výsledkoch

Možné spôsoby organizovania marketingových oddelení (6)
– Organizácia podľa hlavných činností
– Organizácia podľa zemepisných oblastí
– Organizácia podľa značiek a produktov
– Organizačná štruktúra riadenia trhu
– Organizačná štruktúra produktovo tržná
Korporačno divízna organizácia

Typy tímovej produktovej organizačnej štruktúry (3)
1) Vertikálny produktový tím
2) Trojuholníkový produktový tím
3) Horizontálny produktový tím

Nevýhody produktovej organizačnej štruktúry (5)
1. Vytvára určité sklamania a konflikty
2. Manažéri sa stavajú odborníkmi na špecifický produkt ale nie na špecifickú činnosť
3. Môže byť nákladnejší
4. Krátkodobé plánovanie
5. ťažké vypracovať celonárodné stratégie

Zodpovednosti produktového manažéra (6)
– Vypracovanie stratégie pre produkt
– Pripraviť ročné marketingové plány a prognózu predaja
– Spolupráca s reklamnými agentúrami pri tvorbe kampaní
– Stimulovať podporu predaja zo strany predajcov a distribútorov
– Nepretržite zhromažďovať o situácii produktu na trhu
– Iniciovať zdokonaľovanie produktu

Stratégia budovania marketingovej orientácie celej firmy (10)
1) Vrcholový manažment musí chcieť aby sa firma orientovala na zákazníka
2) Musí menovať vedúceho marketingových pracovníkov.
3) Musí získať rady a pomoc z vonka
4) Musí zmeniť štruktúru odmeňovania
5) Najať človeka s veľkým marketingovým talentom
6) Vypracovať vlastné kvalitné školiace programy
7) Zaviesť moderní systém marketingového plánovania
8) Zapracovať ročný plán kontroly
9) Zvážiť reorganizáciu, ktorá by premenila orientáciu z produktu na trh
10) Zmeniť ťažisko firmy, ktoré musí prejsť z oddelenia do prevádzky a musí sa opierať o výsledky.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár