(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Porvazník, J. (1999): Ak má pracovná skupina plniť cieľ svojej existencie, mala by byť ako celok, ale aj jednotliví členovia, pripravení – vzdelaní z hľadiska osobnostného, odborného a praktického vo vzťahu k riešenej úlohe ako aj z hľadiska zásad skupinovej či tímovej práce. Niekedy sa stáva, že aj kompetentní a motivovaní členovia skupiny nedosiahnu úspech, že sa nedostaví očakávaný synergický efekt. Autor medzi najčastejšie príčiny zlyhania skupiny zaraďuje:
? Nejasne stanovený cieľ,
? nejasné pravidlá práce v skupine,
? absencia pravidiel komunikácie,
? v nerovnoprávnom postavení členov skupiny,
? netolerantnosť voči sebe,
? nevyužívanie tvorivých metód pracovných skupín, atď.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár