(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Pri odbornom prístupe k zmene organizácie požiadajú odborníkov, aby problém analyzovali a urobili posudok a aby odporučili, prípadne aj zaviedli nimi uprednostnené riešenie. Týmto expertom je často niekto zvonka organizácie alebo oddelenia, kto má odborné vedomosti v príslušnej oblasti.

Slabé stránky tohto prístupu: Môže sa zdať, že odborný prístup ponúka rýchly a nákladovo efektívny spôsob zavedenia zmeny, pričom manažér pokračuje v riadení. Problém však je, že manažér má pri ňom len malý vplyv na to, čo sa zmení. Čím menej sú manažéri schopní robiť kvalifikované rozhodnutia, tým sú závislejší od rady odborníkov. Odborný vstup do rozhodnutia je určite užitočný, ale manažér by mal dohliadnuť, aby toto rozhodnutie bolo v súlade s podnikovými cieľmi, aby sa dosiahol čo možno najlepší výsledok.

Silné stránky tohto prístupu: Zmena organizácie je analyzovaná a navrhnutá nezávislými odborníkmi, ktorí pracujú mimo podniku, ktorého sa zmena bezprostredne dotýka. Práve nezainteresovanosť a nezaujatosť odborníkov pozitívne vplýva na efektívnosť zmien. Nezanedbateľným motivátorom, v tomto prípade, je aj výška finančnej odmeny za uskutočnenie zmien. Silnou stránkou tohto prístupu je aj skutočnosť, že ak sa nerozhodneme pre externých odborníkov, môžeme kvalitne využiť existujúci potenciál, vo forme riadiacich pracovníkov, ktorých má podnik k dispozícií. Ich dlhodobá spolupráca a poznanie problémov a možností podniku, pozitívne ovplyvnia proces zavádzania a presadzovania zmien.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár