(, EuroEkonóm.sk ,  0)

V podnikovej praxi sa podľa Necpala, J. (1999) vyskytujú dva základné typy manažérov:
? Správci dneška – to sú tí, ktorí udržujú stabilitu v podniku.
? Architekti zajtrajška – ľudia, ktorí vytvárajú zmeny a zákonite pritom narážajú na odpor. Predovšetkým na nich záleží, či sa podarí presadiť zmeny a zabezpečiť budúcu prosperitu podniku.

Kto je teda lepší? Insider alebo outsider? Riešenie je pomerne ťažké. Môžeme postupovať niekoľkými spôsobmi pri výbere manažéra:
1. Budeme hľadať manažéra, nový vodcovský typ, vo vnútri podniku, ale mimo základnú líniu podnikania. Manažér tohto typu spája prednosti insidera a outsidera. Môže to byť niekto z menšej, okrajovej divízie, či zo štábnych funkcií apod.
2. Ďalšou alternatívou je zostaviť riadiaci tím na úrovni top manažérov z oboch typov. Prax ukázala, že je v prospech podniku, ak niektorých manažérov ponechá na funkčných miestach, ale dá k nim, na kľúčové štábne miesta, ľudí doposiaľ pracujúcich mimo podniku.
3. Poslednou možnosťou je, že sa doterajší vrcholový manažment dokáže odpútať od zabehaných zvyklostí, uplatniť predstavivosť a odstup od tradícií a tak riadiť proces zmien.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár