( Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

1. Maturity ešte stále trvajú…

2. 23.4. toho roku sa študenti našej školy vybrali do divadla ROMATHAN. Krvavá dráma, ktorá bola na programe vtisla aj tým najnáročnejším slzy do očí.

3. Pár hodín nato bola zrušená študentská akciová spoločnosť WINS. Dividendy na jednu akciu boli až 50.- Sk (pre porovnanie minulý rok to bolo 5.-Sk). Akákoľvek súvislosť s bodom číslo 2. je čisto náhodná.

4.Chystá sa výborná akcia: Veľký srdiečkový ples, (viac informácií o ňom na strane 11)

5. 24.4 sa uskutočnil basketbalový turnaj dievčat.

6. Maturity ešte stále trvajú…

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.