( Miki,  0)

 • 1. Zbieranie údajov a sprístupňovanie databázy obsahujúcej informácie z oblasti Slovensko – Poľskej cezhraničnej spolupráce – rozbehnutie, využívanie a priebežné dobudovávanie (dopĺňanie) Slovensko -Poľského informačného systému Euroregiónu „Tatry“.
 • 2. Propagačná činnosť Euroregiónu „Tatry“:
  a) vydávanie ročenky Euroregiónu „Tatry“ pod názvom „Slovensko-Poľské pohraničie“.
  b) Príprava osláv 10. výročia vzniku Euroregiónu „Tatry“, v tom:
  – slávnostného zasadnutia Kongresu
  – sprievodných podujatí, výročných konferencií a stretnutí
  – jubilejných publikácií
  c) aktualizácia a priebežné dobudovávanie internetovej stránky Euroregiónu „Tatry“, obsahujúcej informácie o jeho organizačnom a právnom rámci a výsledkoch činnosti euroregiónu.
 • 3. Vytvorenie Centra európskych informácií za odbornej pomoci Regionálneho centra európskych informácií v Krakove (spoločne s mestom Nowy Targ a Novotargským powiatom).
 • 4. Vytvorenie Centra kultúry a umenia Slovensko – Poľského pohraničia.
 • 5. Šírenie poznatkov o Slovensko – Poľskej cezhraničnej spolupráci (v širokom chápaní významu).
 • 6. Popularizácia a realizácia (implementácia) programu cezhraničnej spolupráce PHARE CBC Slovensko – Poľsko.
 • 7. Prijatie opatrení zameraných na prípravu Euroregiónu „Tatry“ na (zavádzanie) implementáciu programu INTERREG III A v roku 2004.
 • 8. Podpora hospodárskej spolupráce Slovensko – Poľského pohraničia prostredníctvom vytvorenia Slovensko – Poľskej hospodárskej komory a zorganizovanie Hospodárskeho fóra Euroregiónu „Tatry“ pod názvom Úloha a význam regionálnych výrobkov v súvislosti so vstupom Slovenska a Poľska do Európskej únie.
 • 9. Aktivizácia mládeže Slovensko – Poľského pohraničia v duchu európskej integrácie.
 • 10. Podporovanie spoločných Slovensko – Poľských iniciatív a podujatí v oblasti turistiky a cestovného ruchu.
 • 11. Podporovanie spoločných Slovensko – Poľských iniciatív a samosprávnych podujatí v oblasti životného prostredia

Rok 2002 sa niesol v znamení projektu „Dúha Euroregiónu Tatry“, ktorý je súborom viacerých podprojektov. Bol podporený Ministerstvom výstavby a regionálneho rozvoja SR. Popis a výsledky projektu nájdete na nasledovných stránkach.

Dúha Euroregiónu „Tatry“ – súhrnný popis projektu, publikácia „Dúha Euroregiónu Tatry“

Popdrojekty projektu „Dúha Euroregiónu Tatry“:

 • – publikácia Región „Tatry“ – „Čo o nás neviete?“ – publikácia predstavujúca slovenskú časť Euroregiónu „Tatry“ s množstvom známych aj menej známych informácií
 • – Euroregión bez hraníc – významné kultúrno – spoločenské podujatie konajúce sa na Slovensko – Poľskej hranici (v r. 2002 Červený Kláštor – Krościenko nad Dunajcem)
 • – Konferencia Euroregión „Tatry“ – súčasť Zelených Karpát – konferencia mapujúca životné prostredie v rámci Euroregiónu „Tatry“ – Stará Lesná, Kongresové centrum Academia
 • – Slovensko – Poľské hospodárske fórum – konferencia na tému cestovného ruchu v rámci Euroregiónu „Tatry“ – Stará Lesná, Hotel Horizont
 • – Dom Euroregiónu Tatry – Kežmarok – príprava projektovej dokumentácie pre stavbu Domu Euroregiónu Tatry

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.