( Inzercia,  0)

Ochráňte svoj dom pred požiarom

V minulosti bol boj s požiarmi na dennom poriadku. Domy sa stavali prevažne drevené, v tesnej blízkosti jeden vedľa druhého. V každom z nich sa narábalo s otvoreným ohňom – svietilo sa sviečkami alebo petrolejovými lampami, kúrilo sa v kozube alebo varilo na peci. Chvíľka nepozornosti mohla zapríčiniť veľké škody. Aj dnes sú známe veľké požiare z minulosti, pri ktorých boli zničené pamiatky alebo celé štvrte v historických mestách.

V súčasnosti už našťastie dokážeme proti požiarom bojovať oveľa efektívnejšie, a to nie len vďaka modernej hasičskej technike. Ideálny požiar je taký, ktorý ani nevznikol. Ak už vznikol, treba ho zastaviť už v zárodku. K tomu nám dopomáhajú mnohé poznatky hasičov, stavbárov a požiarnych technikov. Aj na základe ich zistení dnes vieme, že každá budova musí spĺňať určitú požiarnu bezpečnosť.

Požiarna bezpečnosť budov

Čo požiarna bezpečnosť budov znamená v praxi? Budova musí byť postavená tak, aby v prípade požiaru dokázala zachovať svoju stabilitu a nosnú konštrukciu. Tá sa zabezpečí použitím vhodných materiálov, ktoré majú mať bezpečnostný certifikát. Okrem ochrany pred zrútením tiež znižujú riziko prenosu požiaru na susedné budovy a v neposlednom rade aj bezpečné hasenie. Majetok je samozrejme na druhom mieste. Na prvom mieste sú životy obyvateľov budovy – životy ľudí a zvierat, ktorí sa musia dostať do bezpečia.

Pre záchranu ľudí a zvierat je rozhodujúci evakuačný plán budovy a taktiež správne navrhnutie požiarnych úsekov a požiarnych uzáverov, ktoré zabraňujú šíreniu požiaru v budovách. Požiarny úsek je určitý ohraničený celok, napríklad v bytovom dome sú to jednotlivé byty. Požiarne uzávery sú zase okná alebo dvere, ktoré musia istý čas odolať ohňu a zabrániť jeho šíreniu, ale musia byť dobre prechodné pri úniku obyvateľov alebo pri vstupe hasičov.

Ako zvýšiť požiarnu bezpečnosť?

Ako sme už spomínali vyššie, vďaka súčasnej pokročilej technike má len málo z nás skúsenosť s reálnym požiarom. Preto môžeme nadobudnúť dojem, že ochranu pred požiarom môžeme zanedbávať. To je ale zásadná chyba. Nepodceňujte svoju bezpečnosť, a ani bezpečnosť svojho okolia. K základnej bezpečnosti patrí detektor dymu alebo plynu.

Požiarny hlásič včas zareaguje na rôzne javy, ktoré pri požiari vznikajú (dym, teplo, vyžarovanie) a upozorní vás výstražným zvukom alebo svetlom. K základnej výbave každého domu by sme mohli zaradiť aj hasiaci prístroj. Žiadny zákon neukladá povinnosť ho mať v rodinnom dome, ale opatrnosti nikdy nie je dosť. Na tieto účely je vhodný práškový hasiaci prístroj, ktorý môžeme použiť na hasenie všetkých druhov látok. Pri väčších domoch je potom možné uvažovať aj o malom hadicovom navijaku.

Na záver si nemožno odpustiť to známe, oheň je dobrý sluha, ale zlý pán.

Rovnako je na tom aj voda – tá vie v prípade havárie napáchať veľké škody, ktoré musí rýchlo riešiť havarijná služba pre vodu a kanalizáciu. Snažme sa preto požiarom predchádzať a zvyšovať požiarnu bezpečnosť. Ochránime tak seba, našich blízkych, aj náš majetok.

Jaroslav Kačmár

Web: www.haspo.sk
Mobil: +421 905 271 563
Fax: +421 57 44 64 930
E-mail: haspo@haspo.sk


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.