Stratégie zamerané na znižovanie rizika

– stratégia zabezpečenia hodnoty portfólia CP
– hedgingové stratégie


Pridaj komentár