(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Futurita je štandardizovaný forward, s ktorým sa obchoduje na špecializovaných burzách – termínových, opčných:
– každá burza určuje štandardné podmienky kontraktu – veľkosť, objem komodity, peňažnú hodnotu, s výnimkou ceny
– burza oddeľuje partnerov kontraktu, len čo sa dohodnú na cene. Clearingové centrum burzy vstupuje medzi partnerov ako prostredník.
– Burza preberá záruku za serióznosť kontraktu a jeho plnenie.
– Čím je trh menej stabilný, tým väčšie depozitum burza žiada
– Začiatočné depozitum je okolo 5% hodnoty aktíva

4 možnosti uzavretia pozície voči burze:
1. fyzická dodávka – pri akciách, obligáciách – uzatvára sa ňou min kontraktov
2. peňažné vyrovnanie
3. zámena off – set – uskutočnenie reverzného obchodu.
4. výmena za fyzickú komoditu
Výhody futurít
– Štandardizovaný objem kontraktov – prístupné i pre klientov, kto. Majú požiadavky na menší objem kontraktu
– Výhodnejšie realizačné ceny
– Futuritné kontrakty sú lacnejšie,
– Obchod s futuritami je prísne regulovaný – zvyšuje sa dôveryhodnosť
3 úrovne regulácie u futurít:
1. makléri
2. regulácia obchodovania zo strany burzy
3. štátny dozor nad činnosťou burzy

Problémy futurít
– štandardizovaný objem futurít sa nerovná objemu aktíva, ktoré si klient zabezpečiť proti riziku – časť aktíva je potrebné zabezpečiť inými nástrojmi
– štandardizovaná životnosť futurít sa nemusí zhodovať s obdobím, na ktoré sa chce klient zabezpečiť.

Ocenenie futurít
1. spotová cena podkladového aktíva – pri uzavretí kontraktu je jednoznačné známa, tvorí východisko pre určenie realizačnej ceny
2. realizačná ceny futurity – -model nákladového prenosu, model očakávaní.
3. cena futurity počas ich životnosti – ceny, za ktoré sa futurity počas ich životnosti obchodujú a menia sa tak, ako sa vyvíja báza podkladového aktíva.

Základné typy futurít
a) na úrokovú mieru
b) na menu
c) na akciový index
Futurity na úrokovú mieru
– dohoda kúpiť alebo predať k štandardizovanému termínu štandardizovaný nástroj za dohodnutú cenu kontraktu.
– Uzavretie pozície sa uskutočňuje off – setom (zámenou)
– Je možná aj fyzická dodávka pri dlhopisoch
Menové futurity
– štandardizovaný forward na menu
– objavili sa na začiatku 70. rokov
– sú najrozšírenejším typom futurity

Rozdiely medzi futuritami a forwardami:
– s futuritami na menu sa obchoduje len na burzách – hlavná je Londýn
– určené sú len 4 expiračné dni do roka
– futurity sú určené pre každého
– burzy futurít sú založené na rovnakých princípoch ako pri forwardoch
– burzy futurít sú objektívnejšie
– ceny forwardov sa im prispôsobujú
– forwardy sa vyrovnávajú pri explorácií, futurity – vyrovnanie je dané

Futurity na akciove indexy
– kupujúci sa zaväzuje nakúpiť index, predávajúci sa zaväzuje dodať index za dohodnutú cenu.
– Ak je index nad dohodnutou cenou – predávajúci zaplatí príslušný rozdiel
– Ak je index pod dohodnutou cenou – rozdiel zaplatí kupujúci
– Využívajú sa pre hedgingové účely, je aj možnosť špekulácie

Futurity na index na slovenskom trhu:
– slovenská opčná burza obchodovala len s opciami a futuritami na akcie
– RM systém – vytvorenie jedného derivátového trhu s bratislavskou burzou – k dohode ale nedošlo
– Spolupráca s rakúskou burzou

Príčiny neexistujúceho derivátového trhu v SR:
– nie je dostatočne rozvinutý trh akcií a obligácií
– burzy akcií sú manipulovateľné
– podnikové obligácie majú nízky rating, existujú iba štátne obligácie
– existujú aj forwardy, ktoré ponúkajú komerčné banky
naše geografické rozmery umožňujú vytvoriť iba malý trh.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 31.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár