( Inzercia,  0)

Európske krajiny sa snažia využiť cestovný ruch. S jeho pomocou chcú postaviť na nohy ekonomiku, ktorá v poslednej dobe toľko utrpela. Turizmu sa čím ďalej viac darí aj v krajinách, ktoré boli krízou zasiahnuté najviac.
Čísla z tohto roku vyčarila úsmevy na tvárach mnohých európskych podnikateľov v oblasti cestovného ruchu. Turizmu sa darí v celej EÚ, najviac však v krajinách, kde má zavedenú tradíciu. Rozvíjajú sa ale i nové trhy.
Zdá sa, že ako kríza pomaly ustupuje, Európa sa stále viac spolieha na osvedčený cestovný ruch, ktorý ju pomôže zahnať ešte rýchlejšie.
Cestovný ruch prináša Európskej únii každoročne 500 miliárd eur na HDP. A keď sa započítajú aj zisky z dopravy, kultúry a stavebníctva, je výsledná suma dvakrát vyššia. Cestovný ruch zamestnáva 10 miliónov občanov EÚ, v príbuzných odvetviach potom pracuje ďalších 10 miliónov.
Cestovný ruch je v EÚ skrátka veľký biznis. Medzi najobľúbenejšie destinácie patrí tradične Francúzsko, ktoré je zároveň najnavštevovanejšou krajinou na svete. Ďalej sem patria Španielsko, Veľká Británia a Nemecko, ktoré je hlavným centrom obchodnej turistiky v Európe. Hlavne Španielsko má záujem na raste príjmov z cestovného ruchu, a to kvôli masívnej nezamestnanosti. V súčasnosti je v Španielsku bez práce každý piaty človek.
Uvedené krajiny a štáty Lisabonskej zmluvy zdôrazňujú význam cestovného ruchu v EÚ. Krajiny, ktoré krízou utrpeli najviac, predovšetkým Grécko, Španielsko, Portugalsko a Írsko, zažívajú od roku 2010 v oblasti turizmu významný nárast. Nie je preto ťažké uhádnuť, prečo sa Grécko tak usilovne snaží opäť získať pozíciu jednej z najobľúbenejších európskych destinácií.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: