(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Monetarizmus

Monetarizmus je jeden zo súčasných ekonomických smerov, kľúčová otázka je úloha peňazí v hosp. procesoch a význam rovnováhy na peňažnom trhu, zdôrazňujú súvis medzi tempom rastu peňazí v obehu a tempom ek rastu. Za stimuly považujú zmeny objemu peňazí (peň. politika). Poukazujú na negatívne dôsledky zvyšovania množstva peňazí v obehu – zvýšenie cien, vzostup nezamestnanosti, znižovanie výroby.

Deformácie na základe zásahu štátu – úsilie o obmedzenie štát. zásahov = deregulácie ekonomiky. Regulovanie ek. v makroek. meradle má smerovať k stabilite cien tovarov predovšetkým ovplyvňovaním množstva peňazí, návrhy k daňovej reforme a reforme soc. poistenia.

M. Friedman – pôsobil na Chicagskej univerzite, nositeľ Nobelovej ceny za ekonómiu, pôsobil ako poradca Regana.

F. von Hayek – rakúsky ekonóm, nositeľ Nobelovej ceny, vytvoril odnož neoliberalizmu – libertocionizmus

Po nežnej revolúcii ekonomická reforma, tvorcom je Václav Klaus – opieral sa o monetaristické teórie M. Friedmana, tento scenár sa využíva aj na Slovensku.

Ekonomická reforma

Nosné body ekonomickej reformy:
– liberalizovať vlastnícke pomery (privatizácia)
– voľná tvorba cien (95-97% liberalizované, 3-5% regulované)
– konvertibilita meny (zameniteľnosť meny)
– liberalizácia zahraničného obchodu
– súčasný stav – transformácia ekonomiky

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár