( Inzercia,  6)

Na trh prichádza vysokoškolská učebnica, ktorá sa zaoberá najdôležitejšími otázkami mikroekonómie, makroekonómie a medzinárodných ekonomických vzťahov v podmienkach novej ekonomiky. Podrobne sa analyzuje a charakterizuje nová ekonomika v procese globalizácie, úloha vlády a trhu v novej ekonomike, význam teórie informácií a rozhodovania na trhu v podmienkach rizika a neistoty, v ktorých je pre trhové subjekty dôležité vedieť sa dynamicky orientovať a byť pripravený adaptovať sa na stále sa meniace situácie. Súčasťou učebnice je metodická pomôcka na semináre a CD ROM s testmi podľa jednotlivých 40 kapitol, ako aj súbor 10 testov na preskúšanie celého učebného textu. Publikácia je určená najmä študentom prvého stupňa štúdia na ekonomických fakultách vysokých škôl, ako aj všetkým tým, ktorí sa chcú zorientovať v problematike modernej trhovej ekonomiky, t. j. podnikateľom, manažérom, finančníkom, politikom, novinárom.


Ekonomická poradňa

 1. Risko Hodza

  Čo predstavuje nová ekonomika podľa tohto článku?

 2. Maros Pekar

  Nová ekonomika je charakterizovaná procesom globalizácie, dôležitou úlohou vlády a trhu, a významom teórie informácií a rozhodovania v podmienkach neistoty, kde je pre trhové subjekty kľúčová schopnosť dynamicky sa orientovať a adaptovať na meniace sa situácie.

 3. Miroslav Záhorák

  Je nová ekonomika naozaj nová, alebo ide len o prebalenie starých ekonomických teórií do nového jazyka a kontextu?

 4. Filip Chrobak

  Táto otázka vyvoláva diskusie medzi ekonómami. Kým niektorí tvrdia, že nová ekonomika prináša zásadné zmeny v pochopení a riadení ekonomických procesov vďaka technologickému pokroku a globalizácii, iní argumentujú, že základné ekonomické princípy zostávajú nezmenené a nové je len ich aplikovanie v rôznych kontextoch.

 5. PixelWizard

  V akej miere môžu ekonomické teórie ovplyvňovať realitu nové ekonomiky, ak ich aplikácia často zaostáva za rýchlym vývojom technológií a globálnych trhov?

 6. Patrik Machala

  Ekonomické teórie hrajú kľúčovú úlohu v pochopení a modelovaní ekonomických procesov, ale ich praktická aplikácia a efektivita môžu byť obmedzené rýchlymi zmenami v technológii a globálnom hospodárstve. To vyvoláva otázky o potrebe neustáleho aktualizovania a adaptácie ekonomických teórií na dynamické prostredie novej ekonomiky.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.