( Inzercia,  0)

Živnosť alebo s.r.o.? Čo je v roku 2020 výhodnejšie?

Základná otázka, ktorá trápi takmer každého začínajúceho podnikateľa. Založiť si živnosť, alebo začať podnikať priamo prostredníctvom spoločnosti s ručením obmedzeným? Bližšie sme sa pozreli na výhody a nevýhody jednotlivých foriem podnikania v roku 2020.

V nasledujúcich riadkoch porovnáme výhody a nevýhody týchto druhov podnikania, pričom sa zameriame na:

  • Základné rozdiely medzi oboma formami podnikania
  • Spôsob získania podnikateľského úveru
  • Náročnosť zriadenia
  • Platenie daní a odvodov
  • Ručenie za záväzky plynúce z podnikania
  • Imidž jednotlivých foriem podnikania
  • Ukončenie podnikania

Najskôr si však vysvetlíme základné rozdiely medzi živnosťou a s.r.o.

Čo je to živnosť?

Živnosť je v podstate spôsob podnikania fyzickej osoby na základe živnostnenského oprávnenia, pri ktorom – laicky povedané – pracujete sami na seba.

Jedno živnostnenské oprávnenie môže obsahovať viacero druhov jednotlivých živností. Väčšina z nich sa radí k voľným živnostiam, pre vykonávanie ktorých nepotrebujete žiadne špecifické vzdelanie alebo prax.

Tie sú vyžadované iba pri remeselných, respektíve viazaných živnostiach. Sem patrí napríklad stolárstvo, pre ktorého prevádzkovanie potrebujete doklad o odbornej spôsobilosti alebo dostatočná prax v odbore.

Pri podnikaní formou živnosti ručíte za svoje podnikanie a činnosti celým svojím majetkom, čo je jeden z prvých rozdielov v porovnaní s formou podnikania cez s.r.o.

Ak podnikáte ako eseročka, za podnikanie ručíte len do výšky svojho nesplateného vkladu zapísaného do obchodného registra. V prípade akýchkoľvek problémov alebo exekúcií vám nehrozí strata osobného majetku.

Čo je to s.r.o.?

Spoločnosť s ručením obmedzeným, v bežnej reči nazývaná aj eseročka je obchodná spoločnosť – právnická osoba – oprávnená na vykonávanie podnikateľskej činnosti pod vlastným menom.

Eseročku môže založiť buď jedna (jednoosobová s.r.o.) alebo viacero osôb s povinným zapísaním spoločnosti do obchodného registra.

Podnikateľský úver

Jednou z foriem financovania podnikania a spôsobov ako začať podnikať bez vlastného kapitálu je aj podnikateľský úver.

V súčasnosti vám podnikateľský úver vedia poskytúť nie len klasické komerčné banky, ale aj nebankové spoločnosti.

Platí však, že poskytovatelia neradi požičiavajú začínajúcim podnikateľom, no stále je to možné. Zvyčajne od vás budú vyžadovať potvrdenie o výške vašich príjmov a daňové priznanie minimálne 1 rok dozadu.

Celková výška schváleného úveru bude súvisieť aj s výškou vašich odvodov do sociálnej a zdravotnej poisťovne.

Pozrite si prehľad a porovnanie podnikateľských úverov a porovnanie pôžičiek pre živnostníkov.

Náročnosť založenia

Z hľadiska náročnosti zriadenia jednotlivých foriem podnikania je administratívne ednoduchšie založenie živnosti. Oprávnenie vydáva odbor živnostnenského podnikania na príslušnom okresnom úrade.

Základnou podmienkou pre založenie živnosti je dosiahnutie plnoletosti a bezúhonnosť. Živnosť je výhodnejšia aj z cenového hľadiska. Cena za vydanie jednej voľnej živnosti je totiž 5 eur. Ak by ste ako živnostník chceli mať vo svojom živnostnenskom oprávnení 5 živností, zaplatili by ste 25 eur.

Založenie spoločnosti s ručením obmedzeným je administratívne náročnejšie. Pripravte sa na riadnu dávku byrokracie, podpisovanie celej kopy dokumentov a podávanie návrhu na zápis do obchodného registra, pri ktorom je potrebné uhradiť súdny poplatok.

Mýtus o povinnosti vloženia základného imania

Začínajúcich podnikateľov od založenia s.r.o. často odrádza povinnosť disponovať základným imaním 5000 eur, ktoré je stanovené Obchodným zákkonníkom.

Táto povinnosť neznamená nutnosť reálne tieto peniaze mať. Základné imanie nie je potrebné dokladovať vložením na účet do banky. V praxi to totiž funguje tak, že začínajúci podnikateľ prehlási vloženie základného imania v hotovosti do pokladne novej spoločnosti.

Platenie odvodov

Ako živnostník ste povinný platiť odvody do Sociálnej a Zdravotnej poisťovne podľa výšky dosiahnutých príjmov. V prvom roku prevádzkovania živnosti ste od platenia odvodov do Sociálnej poisťovne oslobodený, do Zdravotnej poisťovne ste povinný platiť aspoň minimálny odvod.

Minimálna výška odvodu do Sociálnej poisťovne pre rok 2020 je 167,89 eur mesačne.

Minimálna výška odvodu do Zdravotnej poisťovne pre rok 2020 je 70,91 eur mesačne.

Eseročka je v platení odvodov flexibilnejšia. Pokiaľ si ako jej konateľ alebo spoločník nevyplácate na papieri žiadnu odmenu, nemusíte platiť žiadne odvody do Sociálnej poisťovne. V prípade zdravotných odvodov sa ich vhodnou optimalizáciou dokážete dostať aj pod hranicu minimálneho zdravotného odvodu.

Platenie daní

V prípade živnosti pre vás platia tieto daňové sadzby: 19% daň z príjmu ak váš príjem nepresiahne 36 256, 37 eur a 25% daň z príjmu ak váš príjem presiahne túto čiastku.

Od 1. januára 2020 platí, že živnostníci s obratom nižším ako 100 000 eur ročne majú daňovú sadzbu zníženú na 15%. (Platí to aj v prípade s.r.o.)

Okrem toho si z pozície živnostníka viete uplatniť nezdaniteľnú časť základu dane vo výške 4 414,20 eur a pauštálne výdavky do výšky 60% zo sumy maximálne 20 000 eur ročne.

Ak ste živnostník, môžete si v roku 2020 uplatniť daňový bonus 272,64 eur na jedno dieťa.

Pre spoločnosti s ručením obmedzeným platia tieto dane: 21% bez ohľadu na výšku príjmu, respektíve 7% daň z dividend, ak si spoločníci vyplácajú podiel na zisku spoločnosti.

Od 1. januára 2020 však platí znížená časť základu dane na 15% v prípade, že príjmy z vášho podnikania nepresiahnu 100 000 eur. V prípade eseročky si nemôžete uplatniť ani nezdaniteľnú časť základu dane, ani paušálne výdavky a ani daňový bonus na dieťa.

Imidž

Pravdu povediac, spoločnosť vníma živnostníkov ako samostatne zárobkovo činné osoby a ako malé podnikanie (čo nemusí byť pravda), zatiaľ čo spoločnosť s ručením obmedzeným je v očiach verejnosti vnímaná ako firma a jej imidž je tak lepší.

V súčasnosti platí, že zakladanie eseročky nemusíte riešiť po vlastnej osi. Môžete ušetriť čas a peniaze založením spoločnosti online.

To isté platí aj v prípade živnosti, ktorú viete za určitých podmienok otvoriť aj cez internet.

Ukončenie podnikania

Je jednoduchšie zrušiť živnosť, ako zrušiť eseročku.

Na základe písomného oznámenia doručeného na odbor živnostnenského podnikania príslušného okresného úradu viete živnosť zrušiť zo dňa na deň, alebo ju pozastaviť na maximálne 3 roky.

Zrušenie s.r.o. je administratívne náročnejšie a dlhšie. Je vykonávané likvidáciou spoločnosti, ktorého dĺžka je zákonom stanovená na minimálne 3 mesiace. Následne po uplynutí tejto lehoty môžete požiadať o vymazanie z obchodného registra, čím vaša firma fakticky zaniká.

Zdroj obrázku: SFIO CRACHO / Shutterstock.com


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.