(Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

V dvojčísle 5-6 sme si našli čas i miesto, a preto uverejňujeme niekoľko štatistických informácií o našich novinách od ich zrodu až po súčasnosť.

ROČNÍKČÍSLO NÁKLAD (V KS)POČET STRÁNPREDAJNÁ CENA (V SK)DÁTUM VYDANIA
I.1.15081?. ?. 94
I.2.?81?. ?. 94
I.3.14020419.12.1994
I.4.1708115.1.1995
I.5.1808130.1.1995
I.6.1588214.2.1995
I.7.25016516.5.1995
I.8.?20?20.6.1995
II.1.?12?19.10.1995
II.2.20012?27.4.1996
II.3.20020?18.7.1996
III.1.2001242.10.1996
III.2.2001232.12.1996
III.3.20012129.1.1997
III.4.25012119.2.1997
III.5.-6.?24?1.4.1997

(? – údaje sa nám nepodarilo zistiť

čiarou sú rozdelené obdobia „vládnutia“ dvoch šéfredaktorov)

ZÁVER: Sme na tom dobre.

štatistik

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA


Pridaj komentár