( Inzercia,  0)

Vývoj trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami, trendy a preferencie

Faktory ovplyvňujúce trh s industriálnymi nehnuteľnosťami

Od začiatku roka neustále vnímame rastúci šum o zvyšujúcej sa inflácií. V prvopočiatkoch sme predpokladali, že hlavným dôvodom zvyšujúcej sa inflácie sú narastajúce prekážky v dodávateľských reťazcoch. Avšak tieto predpoklady boli prehĺbené v dôsledku vzniku devastujúcej vojny na Ukrajine. Zvyšujúca sa inflácia a predpoklad rastu cien energií zasiahli  všetky sektory a nevyhol sa tomu ani industriálny sektor. Ďalší faktor, ktorý nám ovplyvnil chod logistického trhu bola a je pandémia COVID-19. V dôsledku protipandemických opatrení nastalo zatváranie niektorých prevádzok alebo značné obmedzenie ich výroby. To sa negatívne odzrkadlilo na dodávateľských reťazcoch, dotklo sa to aj väčších výrobcov na Slovensku ako je KIA či VW. Pre viac informácií o prehľade na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami navštívte: Novinky – slovak-industrial.sk (cushwakeindustrial.sk)

Aké trendy môžeme pozorovať v industriálnom segmente?

Zvyšovanie cien energií

S neustále vyvíjajúcou a meniacou sa situáciu na trhu sa nám menia ruka v ruke aj trendy na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami. Ako už bolo spomenuté vyššie v článku, v blížiacom sa časovom horizonte, môžeme očakávať rast cien za energie. V prípade industriálneho sektoru, ktorý sa sústreďuje okolo výroby a výrobných procesov to predstavuje určite otázku na zamyslenie pre výrobcov. Aby výrobné podniky predišli zvyšujúcim sa nákladom na výrobu, siahajú po ekologickejšej forme výroby energie. Zo strany developerov evidujeme značný dopyt po solárnych paneloch a montáži tepelných čerpadiel. Nejedná sa však len o tieto komodity. Narastajúci záujem môžeme vidieť aj pri nabíjacích staniciach pre elektromobily.

Udržateľnosť a ekológia výrobných procesov

Znovu sa objavujúcim trendom na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami je téma udržateľnosti a proaktívneho pozitívneho prístupu k životnému prostrediu. V súčasnosti sa industriálne podniky, ktoré majú vo svete najväčší vplyv na životné prostredie zameriavajú na vytvorenie spôsobu produkcie ekologickejším spôsobom. Takáto markantná zmena, však nie je jednoduchý proces najmä pre veľké podniky, či už po finančnej stránke alebo po praktickej. Existuje však množstvo podporných projektov, aj zo strany štátu, ktoré finančne podporujú smerovanie podnikov k udržateľnosti a k ekologickejším spôsobom výroby.

Vlastníctvo industriálnych nehnuteľností

V neposlednom rade trend, ktorý začal „vystrkovať rožky“ je zo strany klientov. Zaznamenávame zmenu správania sa klientov. Klienti momentálne viac inklinujú ku kúpe pozemku a výstavbe do vlastníctva ako ku prenájmu pozemku. Hlavným dôvodom prečo sú klienti viac naklonený kúpe pozemku, je nadobudnutie vlastníckych práv. Nadobudnutie vlastníckeho práva znamená, že s pozemkom môžeme narábať podľa vlastného uváženia, samozrejme v rámci platnej legislatívy. V prípade prenájmu pozemku nedisponujeme týmto právom a na akúkoľvek zmenu alebo zásah do pozemku potrebujeme schválenie od majiteľa. 

Preferencie zákazníkov z hľadiska vyhľadávania lokalít industriálnych pozemkov

Výber lokality pozemku je prvá vec nad ktorou sa musíme zamyslieť, či už pri kúpe, alebo prenájme industriálneho pozemku. Pri výbere industriálneho pozemku zohľadňujeme čiastočne iné faktory ako pri iných nehnuteľnostiach. Snažíme sa vybrať lokalitu, ktorá vyhovuje nášmu predmetu podnikania a našim individuálnymi preferenciám. Z dlhodobého hľadiska môžeme povedať, že preferencie zákazníkov sa nezmenili. Najväčší dopyt registrujeme stále v rámci celého Západného Slovenska. Oblasť Západného Slovenska predstavuje lákadlo nie len pre domácich, ale aj zahraničných investorov. Aj napriek tomu, že Západná časť Slovenska je najobľúbenejšia v očiach investorov, ani v  ostatných častiach Slovenska neevidujeme zmenu na trhu s industriálnymi nehnuteľnosťami a záujem tam je taktiež viditeľný. 

V rámci celého Slovenska aj Cushman & Wakefield sprostredkúva na predaj či prenájom industriálne nehnuteľnosti. Jednou z nich je napríklad: Contera Parks Bratislava – Contera Park Bratislava sa nachádza na severe hlavného mesta iba 5 km od centra mesta s mestskou hromadnou dopravou. Park ponúka priemyselný priestor na skladovanie, distribúciu ľahkej výroby a kancelárie.

Viac informácií o prenájme industriálnych pozemkov nájdete na: Sklady na prenájom – slovak-industrial.sk (cushwakeindustrial.sk)

Záver

Meniace sa trendy, eskalujúca inflácia a množstvo iných faktorov nám formujú dnešný trh s industriálnymi nehnuteľnosťami. Momentálne môžeme povedať, že situáciu na logistickom trhu je stabilná a neregistrujeme nijaké prepady  či stagnáciu. Tieto predpoklady sa však v dlhom období môžu zmeniť a situácia na trhu nemusím byť taká ako dnes.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.