Poistenie majetku

Poistenie hnuteľného a nehnuteľného majetku je plusom aj pre podnikateľov

(22. augusta 2018, Inzercia) - O tom, že dať si poistiť hnuteľný a nehnuteľný majetok je dnes nevyhnutnou záležitosťou vieme hádam všetci. A je jedno, či ide o majetok náš súkromný, alebo majetok spadajúci do obchodného majetku živnostníkov, menších, či stredných firiem, alebo rovno veľkých spoločností. Všetko má nejakú hodnotu a ak dôjde k nečakanej poistnej udalosti, sú tu poisťovne, ktoré zachraňujú všetko, čo sa dá.