( Inzercia,  0)

Slovenská republika je v celkovej rodovej rovnosti štvrtým najhorším štátom EÚ

Najaktuálnejšie dáta Európskeho inštitútu pre rodovú rovnosť (EIGE) ukázali, že v rovnosti mužov a žien je Slovenská republika až na 25. mieste z celkovo 28 európskych štátov. Rozdielny je najmä pomer času, ktorý muži a ženy venujú rodine. Nerovnosť sa prejavuje aj na pracovnom trhu a v zastúpení žien na rozhodovacích pozíciách.

Dáta EIGE tiež ukázali, že tzv. index rovnosti je na Slovensku na úrovni 55,5 bodov zo 100 (1 bod označuje úplnú nerovnosť, naopak 100 bodov úplnú rovnosť). V rovnosti mužov a žien je teda Slovenská republika štvrtá najhoršia spomedzi štátov EÚ. Horšie sú na tom už len Rumunsko, Maďarsko a Grécko.

Najväčšie rozdiely boli zaznamenané v čase strávenom s rodinou, na pracovnom trhu a vo výkone rozhodovacích pozícií. Zamestnaných mužov je u nás až o 13 % viac než zamestnaných žien a na rozhodovacích pozíciách naprieč politickou, ekonomickou a sociálnou sférou ich je o 68 % viac. V sledovanom období bolo iba 20,9 % žien v parlamente a 23,8 % žien v predstavenstvách firiem.Čo sa týka platov, Slovenky zarábajú v priemere o 20 % menej než Slováci, pričom najväčší rozdiel je na Slovensku v príjmoch žien narodených v zahraničí. Tie zarábajú až o 40 % menej.

Za posledné roky narástli rozdiely aj v starostlivosti o domácnosť a deti, a to opäť v neprospechžien. Až 35 % z nich sa stará o deti a učí sa s nimi, a to najmenej hodinu denne. Toľko času tejto činnosti venuje len 19 % mužov. A zatiaľ čo takmer 60 % slovenských žien venuje viac času aj každodenným aktivitám, ktoré súvisia s chodom domácnosti, v prípade mužov je to výrazne menej – iba necelých 16 %.

Princípy Gender Responsive Budgeting

Medzinárodná asociácia ACCA (The Association of Chartered Certified Accountants) považuje posilnenie rovnosti žien na trhu práce a ich rovný podiel pri ekonomickom oživení po pandémii koronavírusu za nevyhnutnú podmienku ekonomického rastu. Vyplýva to zo štúdie ACCA, ktorá vznikla na základe rozhovorov s expertmi na prípravu rozpočtov publikovanej v marci tohto roku.

Aby boli ekonomické oživenie a obnova svetovej ekonomiky rovnako spravodlivé k mužomi ženám na trhu práce, ACCA odporúča, aby vlády jednotlivých krajín prehodnotili politikuhospodárskej obnovy a zahrnuli do nej princíp Gender Responsive Budgeting (GRB). „Dôsledné uplatnenie GRB pomôže zaistiť, aby boli tieto rodové nerovnosti napravené v rámci procesu ekonomického oživenia. Vyžaduje to však politické odhodlanie, dostatočné pridelenie zdrojov a tiež silný rozvoj kapacít na všetkých úrovniach,“ hovorí Viera Kučerová, riaditeľka ACCA pre Česko, Slovensko a Maďarsko.

Podľa ACCA je uplatnenie GRB o to dôležitejšie, že ženy boli pre pandémiu postihnuté na trhu práce oveľa tvrdšie než muži. „Uplatnenie GRB je dôležité aj pre Slovenskú republiku, kde sa rozdiely medzi mužmi a ženami vyrovnávajú veľmi pomaly,“ dopĺňa Viera Kučerová.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: