( Miki,  0)

RPIC Dunajská Streda – Regionálné poradenské a informacné centrum
Regionálné poradenské a informačné centrum pre malé a stredné podniky (MSP) je podporované prostredníctvom Vlády Slovenskej republiky a programu PHARE CBC. Cieľom činnosti centra je podpora regionálného hospodárstva. Za týmto účelom sa poskytujú poradenské a informačné služby, vzdelávacie kurzy v následujúcích oblastiach:

  • Štartovacie poradenstvo pre MSP, včítane vypracovania obchodných plánov,
  • Poradenstvo v oblasti manažmentu, marketinku, daňového práva, účtovníctva a práva,
  • Kvalifikácia zamestnancov,
  • Podpora pre obce vzorových regiónov,
  • Hľadanie partnerov pre cezhraničné plány.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 3.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.