( Vrtulniky.sk,  0)

Rescue fórum 112: Bezpečnosť cestnej premávky

Pod záštitou Daniela Lipšica, ministra vnútra SR, Ivana Uhliarika, ministra zdravotníctva SR a Jána Figeľa, 1. podpredsedu vlády SR a ministra dopravy, pôšt a telekomunikácií SR a v spolupráci s Radou vlády Slovenskej republiky pre BECEP, prezidentom Hasičského a záchranného zboru, riaditeľom Horskej záchrannej služby, riaditeľom Operačného strediska záchrannej zdravotnej služby, Národnou diaľničnou spoločnosťou a Železnicami SR organizujeme v dňoch 25. a 26. novembra 2010 v hoteli Holiday Inn v Žiline 3. ročník medzinárodného kongresu Rescue fórum 112: Bezpečnosť cestnej premávky, ktorá slúži občanom EU a chráni ich.

Výstava, ktorá je súčasťou medzinárodného kongresu je ideálnym miestom, aby ste zviditeľnili svoju značku, využili možnosť osobných kontaktov na prezentáciu svojich produktov, riešení a služieb, zdôraznili obchodný image, či získali dôležité informácie. Zároveň je výstava príjemným obohatením programu kongresu. Cieľovou skupinou, pre ktorú je kongres určený sú:

  • manažéri koordinačných stredísk integrovaného záchranného systému a všetkých záchranných zložiek
  • pracovníci zabezpečujúci každodenný výkon záchranárskych a likvidačných prác na úseku IZS, ľudia z terénu so reálnymi skúsenosťami
  • špecialisti a reprezentanti výskumných a vývojových pracovísk pre inteligentné dopravné systémy a znalci v oblasti výstražných systémov a moderných informačných technológií v doprave
  • špecialisti, reprezentanti výskumných a vývojových pracovísk a odborníci pre bezpečnosť a pre na využívanie bezpečnostných technológií a materiálov v oblasti výstavby ciest, tunelov, železničných tratí a ostatných dopravných komunikácií
  • pracovníci ďalších subjektov pôsobiacich v integrovanom záchrannom systéme v prepojení na integrované krízové riadenie a civilnú ochranu obyvateľstva

Kontakt

V prípade záujmu kontaktujte:
Ing. Ráchel Mattová
manažérka pre vzdelávacie aktivity
euroedu, s.r.o.
Hroncova 5, 040 01 Košice
www.euroedu.sk
Mobil: 0907 312 862
Mail: mattova@euroedu.sk

Autor: Vrtulniky.sk

Tento príspevok bol vytvorený 12.9.2010 a aktualizovaný 3.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Vrtulniky.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.