( Miki,  0)

Regionálne združenie Záhorie v dvoch plánoch oslovilo celoplošne samosprávu v regióne Záhorie o predloženie svojich zámerov pre cezhraničné projekty – v rámci Fondu malých projektov i veľkých infraštrukturálnych projektov, aby ich predkladanie a regionálny i cezhraničný dopad bol maximálny a aby sa zamedzilo predkladaniu projektov duplicitného a lokálneho významu bez širšieho regionálneho a cezhraničného dopadu.
RZZ zabezpečovalo podporné stanoviská pre projekty obcí a miest resp. regionálnych inštitúcií. Je nutné zdôrazniť, že všetky subjekty predkladajúce projekty mali možnosť svoje zámery a prípravu projektov konzultovať s RZZ a jeho Euroregio-Servis-Centrom v Jablonovom. RZZ takto pomohlo pri príprave mnohých projektov z hľadiska ich formálneho spracovania, cezhraničného dopadu a trvalej udržateľnosti
CYKLOPANORÁMA ZÁHORIE
Project fiche: Inforeg Záhorie
Financovanie z EÚ: 250 000 EURO (memorandum 1996)
Realizácia: Slovenský cykloklub Piešťany – Direct contract!
Charakteristika:

– vyznačených 790 km cyklotrás, prepojených do európskej siete EUROVELO
– vydaný podrobný cykloatlas 1:50 000
– vybudovanie cyklistického mostu cez rieku Myjava pri sútok s Moravou
– vybavenie 8 najdôležitejších turistických uzlov počítačovou technikou – 8 zosieťovaných infobodov, riadených Euroregio-Servis-Centrom v Jablonovom (obce, mestá, inštitúcie).
EUROREGIO FESTIVAL – SVIATOK POMORAVIA
Project fiche: Inforeg Záhorie
Financovanie z EÚ: 500 000 EURO (memorandum 1996)
Realizácia: Renos Bratislava, a.s.
Charakteristika: vybudovanie multifunkčného euroregionálneho centra – infoservis, kultúra, turistika, vzdelávanie

Uvedené projekty predstavujú prínos neziskových mimovládnych organizácií pre región Záhorie v celkovej sume 750 000 EURO, ktoré boli 100% využité na účel, na ktorý boli poskytnuté a predstavujú synergické podporné prostredie pre ďalšie cezhraničné projekty v Euroregióne Pomoravie. Takýto celoregionálny dopad, trvaloudržateľný synergický efect a výška programovo preinvestovaných prostriedkov do cezhraničnej spolupráce zo strany neziskových organizácií nemá v regióne Záhorie ani na Slovensku paralelu. Regionálne združenie Záhorie je subjektom, ktorý tvorí obsahovú náplň a program činnosti v regionálnych i cezhraničných súvislostiach, t.j. zaručuje ich trvalú udržateľnosť (v projekte Cyklopanoráma v priamej spolupráci so Slovenským cykloklubom).

BAKCHUS – slovenská vinárska expozícia na GO REGIONTOUR Brno 2003
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 19 907 EURO
Realizácia: Regionálne Združenie Záhorie
Charakteristika:

– prezentácia slovenských vinárov na medzinárodnom veľtrhu cestovného ruchu GO/REGIOTOUR 2003 v Brne.
– spoločná expozícia skupiny slovenských vinárov, vinohradníkov a prevádzkovateľov vidieckej turistiky doplnená sprievodným programom a propagáciami.

GoRegiontour Brno 2003BAKCHUS
ŠNAPS FESTIVAL – RADIMOV
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 17 987 EURO
Realizácia: obec Radimov
Charakteristika:

organizácia 7. ročníka cezhraničného festivalu malovýrobcov šnapsu zameraných na domácu výrobu ovocných destilátov.

ŠNAPS FESTIVAL Snaps Festival - Radimov
3H FESTIVAL – husle – hoboj – harmonika
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 19 100 EURO
Realizácia: Regionálna Agentúra Záhorie
Charakteristika:

– organizácia 1. ročníka cezhraničného festivalu detských a mládežníckych hudobných a tanečných skupín
– prezentovanie rôznych tanečných a hudobných žánrov ako dychová hudba, univerzálny orchester, cimbalová muzika, akordeónový súbor, dychový sextet, kvartet zobcových fláut, sólospev, tanečné súbory (country, folk, moderna)

3H Festival 3H Festival 3H Festival
Kvetinové dni 2003 – Kátov
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 12 803 EURO
Realizácia: obec Kátov
Charakteristika:

– organizácia 3. ročníka Kvetinových dní 2003, čo je víkendové stretnutie milovníkov prírody, umenia a filatelistov v rámci cyklu “Záhorie sa baví”
– v rámci podujatia sa uskutočnili nasledovné akcie: špecializovaný záhradnícky jarmok, výstava drevorezieb, bonsajov a známok, vystúpenie ľudovej muziky, tanečná zábava a sprievodné podujatia ako: prednášky “Citrusy, sukulenty”, “Bonsaj”, ukážky vrúbľovania a tvarovania rastlín, jazda na koni, výstava ľudových tradícií a iné.

Kvetinove dni

Kvetinové
dni
Kátov

Kvetinove dni
Z-ACTION – Asistenčné Centrum Turizmu
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 251 278 EURO
Realizácia: Regionálne Združenie Záhorie
Charakteristika:

– vybudovanie informačnej, organizačnej a manažérskej centrály pre turizmus v Holíči pre celýregión Záhorie Z-ACTION, podľa vzoru centrály WEINVIERTEL Management Zisterdorf
– vypracovanie prezentačných a informačných materiálov o poslaní centrály
– organizácia prvého prezentačného semináru pre cieľové skupiny regiónu

Z-Action Pred prestavbou Z-Action Pred prestavbou Z-Action Pred prestavbou
Z-Action Slávnostné otvorenie Z-Action Slávnostné otvorenie Z-Action Slávnostné otvorenie
Z-ACTION

BAKCHUS – Winzerfest 2003
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 40 302 EURO
Realizácia: Regionálne Združenie Záhorie
Charakteristika:

– prezentácia slovenských vínnych produktov, tradičných pekárenských výrobkov i remeselnícke a keramické výrobky v rakúskom Poysdorfe na Winzerfest 2003.

Na základe pridelenia grantu z predvstupového programu PHARE z EÚ s názvom „Bakchus“ sa RZZ zúčastnilo na výstave vín a vínnych tradícií v rakúskom Poysdorfe v dňoch 11. až 14. septembra 2003 pod názvom WINZERFEST 2003.
RZZ malo výstavné priestory priamo v centre a prezentovalo v nich vínne produkty zo Záhoria „VÍNO MASARYK“, tradičné pekárenské výrobky – skalické trdlá a koláčiky, husacinu a zemiakové lokše ako aj remeselnícke a keramické výrobky.

3H Festival 3H Festival 3H Festival


V kultúrnej oblasti Záhorie prezentovali tieto subjekty: dychová hudba „Skaličané“ a folklórne súbory „Kuklovian“ a „Skaličan“. RZZ ako jednému z mnohých vystavovateľov prináležalo aj miesto v alegorickom sprievode, s účasťou historických vozidiel a starostov obcí zo Záhoria.
RZZ propagovalo Záhorie aj publikačnými, propagačnými materiálmi pod názvom „Záhorie sa baví“ a „Pomoravie – Krajina ako víno“ (V nemeckej mutácii)
Výstavné priestory RZZ navštívilo počas výstavy veľa významnývh osobností Dolného Rakúska. Medzi najvýznamnejších určite patril predseda Dolnorakúskej vlády. Veľmi si ceníme osobného poďakovania od primátora mesta Poysdorf Mag. Karla Wilfinga za prezentáciu Záhoria v dolnorakúskom regióne, mimochodom prvú od roku 1920.

3H Festival 3H Festival


Boli to štyri veľmi pekné dni ukončené alegorickým sprievodom v uliciach mesta Poysdorf, kde nás miestni obyvatelia srdečne zdravili a dodávali nám pocit, že aj my sme súčasťou EÚ.
Nedeľné poobedňajšie vystúpenie dychovej hudby „Skaličané“ a folklórneho súboru „Kuklovian“ doslova zdvíhalo divákov zo sedadiel a súbory z pódia odchádzali so všeobecným dlhotrvajúcim potleskom.

3H Festival 3H Festival BAKCHUS

Ďaľšie projekty realizované v roku 2003:
Návrat do čias Márie Terézie
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 31 982 EURO
Realizácia: Súkromná stredná odborná škola HUMANUS VIA
Záhorácki vodníci – Skalica
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 13 733 EURO
Realizácia: mesto Skalica
Stretnutie mládeže – Branč
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 22 465 EURO
Realizácia: obec Podbranč
Svätojánsky jarmok
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 10 839 EURO
Realizácia: obec Moravský Svätý Ján
Termálny prameň – Šaštín – Stráže
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 34 668 EURO
Realizácia: mesto Šaštín – Stráže
VETERÁN RALLYE – Petrova Ves
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 9 502 EURO
Realizácia: obec Petrova Ves
VODOVOD – Bílkové Humence – štúdia
Project fiche: Regionálne Združenie Záhorie
Financovanie z EÚ: 11 337 EURO
Realizácia: obec Bílkové Humence
Regionálne združenie Záhorie okrem uvedených projektov v rámci programu PHARE CBC zabezpečovalo z partnerskú účasť na relizácii cezhraničných projektov v rámci programov INTERREG IIIA v Rakúsku a PHARE CBC v ČR.

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.