( Inzercia,  0)

MODERÁTOR: Ľubomír Straka HOSŤ: Dana Polláková, ČSOB

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Sen o vlastnom bývaní narazí vo väčšine prípadov na jeden základný problém. Ako si ho zaplatiť. Asi nie je veľa takých, ktorí majú k dispozícii plnú sumu kúpnej ceny nehnuteľnosti. A preto volia alternatívne formy financovania. Od Štátneho fondu rozvoja bývania cez stavebné sporenie až po hypotéky. A práve pri nich sa od apríla dočkáme niektorých zmien. Ja som si k tejto téme pozval pani Dášu Pollákovú z ČSOB. Dobrý večer.“

Dana Polláková, ČSOB: „Dobrý večer.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Pani Polláková, kým sa dostaneme k samotným zmenám, poďme si zhodnotiť ten hypotekárny trh. Čo sa dá povedať o tom minulom roku, aký bol ten hypotekárny trh? Ľudia sa viacej zaujímali o hypotéky a brali si hypotéky?“

Dana Polláková, ČSOB: „Jednoznačne áno. Minulý rok bol skutočne veľmi úspešný čo sa týka čísiel a dokonca tento rok aj prekonal historické úspechy v predaji hypotekárnychúverov v roku 2008, čiže to bol rok pred krízou. Takže naozaj z pohľadu bánk boli to veľmi zaujímavé čísla a vysoké čísla.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Taká zaujímavá otázka, že kam išli tie hypotéky, pretože realitnékancelárie tvrdia, že ten trh ešte stále stagnoval a nebol v takom boome taký naštartovaný, kde potom išli tie hypotéky?“

Dana Polláková, ČSOB: „Na rozdiel od toho, že trh s nehnuteľnosťami stagnoval, tak financovanie hypoték bolo orientované predovšetkým na staršie nehnuteľnosti, respektíve na refinancovanie starších úverov. Takže vlastne z tohto dôvodu hypotéky išli, ale na druhej strane vlastne nehnuteľnosti stáli.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Dá sa povedať aj to, že či mohli tieto čísla ovplyvniť aj americké hypotéky, kde ľudia teda majú možnosť využiť to aj na niečo iné ako na bývanie?“

Dana Polláková, ČSOB: „Áno. Pretože v tých číslach, ktoré som uviedla na začiatku, že boli naozaj historické, sú zahrnuté aj americké hypotéky. Čiže vlastne to sú úvery hypotekárneho typu a jednoznačne tieto úvery sú poskytované a zabezpečované vlastne s nehnuteľnosťami, ale na druhej strane sú aj financované napríklad na väčšie náklady ako má klient, kúpa auta.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Máte to trošku spriemerované aj čo sa týka veku tých žiadateľov? To znamená, že akí ľudia si brali tie úvery, ktoré teda mali boom v tom minulom roku? Boli to mladí ľudia alebo skôr stredný vek?“

Dana Polláková, ČSOB: „Z takého logického hľadiska vychádza, že jednoznačne si berú mladší ľudia hypotekárneúvery. V priemere je to okolo 25 až 35 rokov. A z takého štatistického hľadiska z celého portfólia to predstavuje približne 40 percent klientov v tomto veku a v tom rozpätí.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Pri tých hypotékach, ako som v úvode spomínal, nás čakajú od apríla zmeny. Poďme sa pozrieť na tie zmeny pekne podrobne a postupne. Pribudne nám jeden veľmi dôležitý účel využitia hypotéky. Ten je nový. Nech sa páči o čo ide.“

Dana Polláková, ČSOB: „Účel využitia, áno. S tým, že ide o to, že možnosť splatiť hypotéku starú novou hypotékou, avšak nemôžem povedať, že by to bol úplne nový účel, pretože v súčasnosti toto banky umožňujú. Mnohé z nich dovoľujú splatiť existujúcu hypotéku úverom hypotekárneho typu. Čiže úverom na bývanie.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Áno. V praxi sa to dá povedať aj tak, že, ak ľudia mali hypotéky s vyššími úrokovými sadzbami a možno v tomto období alebo v nejakom krátkom období v budúcnosti budú výhodnejšie tie úrokové sadzby ako už ľudia majú hypotéky, môžu si tú novú hypotéku zobrať na to aby si splatili tie drahé hypotéky z minulosti?“

Dana Polláková, ČSOB: „Pravdaže áno. S obľubou klienti sa už schyľujú k takémuto riešeniu a je tu možné, aby klient požiadal o splatenie starého úveru novým. Čiže tá novinka bude, že je možné splatiť klasickú hypotéku hypotekárnymúverom.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Neviem, či to celkom teší banky, že prídu o zisk, ak tie úrokové sadzby boli predtým nastavené úplne niekde inde a teraz dajú sadzbu nižšiu, nižšie úroky, prídu o zisk banky. Ako to vnímajú banky?“

Dana Polláková, ČSOB: „Keďže táto možnosť tu bola a je tu táto možnosť splatiť starú hypotéku úverom na bývanie, banky sa neobávajú, že by bol odliv klientov. Skôr naopak mnohí klienti, ktorí to už takýmto spôsobom riešili a boli náchylní k odchodu, tak odišli a tí, ktorí sú spokojní, tak tí zostanú.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „My sme spomínali tých mladých ľudí, ktorých máte z tých štatistík a brali si najviac tie úvery. Tak práve ďalšia zmena sa týka aj mladých ľudí. Najskôr si povedzme ale to, že čím je v podstate úver pre mladých ľudí iný oproti ostatným? Je tam nejak rozdelená tá sadzba, ktorá je dotovaná, tie 3 percentá? Dve percentá asi štát a percento banka.“

Dana Polláková, ČSOB: „Presne tak. Sú tam presne stanovené podmienky. Tú dotáciu je možné čerpať maximálne po dobu piatich rokov. Zároveň sú tam obmedzenia v príjme a plus sú tam obmedzenia veku. Vo veku je to samozrejme len do 35 rokov.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ako je to s tým príjmom, keď si povieme niečo o tom príjme? Tam sa to zmenilo v podstate v tom, že sa teraz berie už príjem oboch tých manželov alebo žiadateľov.“

Dana Polláková, ČSOB: „Presne tak. Z pohľadu výšky príjmu môže to byť len 1,3-násobok na toho daného jedného klienta, avšak v súčasnosti je toto kritérium sa chápe aj pre ostatných spolužiadateľov. Čiže týmto pádom sa tu otvára možnosť pre financovanie týmto spôsobom napríklad pre manželov, kde manželka je na materskej dovolenke, manžel má príjem vyšší ako ten 1,3-násobok príjmu a tým pádom v tomto období takýmto klientom by sme neposkytli hypotéku pre mladých, ale od 1. 4. určite áno.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Čiže môžu zarobiť viac a tam sa to zrátava tie koeficienty, čiže nie 1,3 ale 2,6.“

Dana Polláková, ČSOB: „2,6 súčet, avšak teraz to platí, že nemusia byť obaja.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ja sa ešte vrátim k tej úrokovej sadzbe. Keď sme hovorili, že je to delené na dve percentá a jedno percento, tak znamená to v tom prípade, že banka tú úrokovú sadzbu postaví napríklad na tri a pol percenta a tri percentá dostane dotáciu ten samotný žiadateľ čiže platí len pol percenta?“

Dana Polláková, ČSOB: „Áno. Je to tak. Ak by to bola takáto úroková sadzba, pol percenta platí klient a ostatné sa rozdeľuje na dotáciu štátu a zvyšok, maximálne jedno percento dotuje banka.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ako je to s vývojom tých úrokových sadzieb? Myslíte si, že pôjdu trošku hore alebo nám to zostane?“

Dana Polláková, ČSOB: „Už minulý rok sa hovorilo o tom, že úrokové sadzby sú skutočne na historických minimách. Tak to je aj v tomto roku, takže je tu predpoklad určite, že úrokové sadzby pôjdu hore.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ja viem aj o ďalšej inovácii, ktorá súvisí práve s hypotékami. A tá ďalšia inovácia je pri hypotékach pre mladých s bábätkom. Je to možno také niečo netradičné, nie to bábätko samozrejme, ale táto inovácia pri hypotékach. Nový prírastok do rodiny môže zmeniť podmienky úveru. Ako?“

Dana Polláková, ČSOB: „Môže zmeniť. Tak či tak prírastok do rodiny predpokladá zvýšené náklady pre tú rodinu. Určite je to, mnohé rodiny sa dostanú do zložitejšej situácie, čiže môžu požiadať o odklad splátok a tým pádom je to potrebné ale urobiť do troch mesiacov od narodenia dieťaťa. Čiže môžu požiadať až na polovicu s tým, že samozrejme je dôležité, aby si to klient dobre rozmyslel, pretože úročenie naďalej pokračuje, takže po tomto odklade príde realita.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Áno, že potom sa treba pripraviť na tie možno väčšie splátky alebo tie úroky nadobudnuté.“

Dana Polláková, ČSOB: „Vyššie, presne tak.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ako je to ale s formalitami okolo takéhoto niečoho? Zrejme si to vyžaduje nejaké potvrdenie, že naozaj to bábätko je v tej rodine. Nedáva sa to asi ten odklad len tak.“

Dana Polláková, ČSOB: „Je potrebné, tak ako som spomínala, do troch mesiacov predložiť žiadosť a plus rodný list dieťaťa.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Niektoré banky možno, dá sa povedať, že doteraz zarábali na klientoch aj pri predčasnom splatení hypotéky. Čo je teda podľa mňa minimálne neetické, ale dobre, dá sa o tom polemizovať. Ak sa niekto rozhodne zbaviť dlhu, tak to znamená, že tá banka mu napálila ešte pokutu, napálila mu ďalšie peniaze, ktoré musel navyše zaplatiť. Novela však myslí aj na to a ja by som povedal, že trošku v tomto smere zviazala bankám krídla, aby neboli v podstate na klientov také v tom smere, aby nechceli od nich tie zbytočné úroky, ktoré by mali platiť. O čo teda ide, ako sa dá vyhnúť tomu plateniu pokuty?“

Dana Polláková, ČSOB: „Laikovi sa môže zdať, že jednoducho tento poplatok je neetický, ale treba si uvedomiť, že banka, keď alokuje tie zdroje, ktoré klientovi poskytne, tak alokuje na obdobie danej fixácie, a preto, ak klient požiada v súčasnosti o splatenie úveru mimo doby tej fixácie, tak samozrejme poplatok platí. Avšak aj v súčasnosti klienti neplatia poplatok vtedy pri niektorých bankách, keď požiada o splatenie v rámci doby fixácie. Takže nemyslím si, že je to až taká úplná novinka pre niektoré banky a skutočne pre niektoré banky je to štandardom.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ale dala sa splatiť celá hypotéka, alebo len časť hypotéky doteraz pri tej pri skončení fixácie.“

Dana Polláková, ČSOB: „Celá hypotéka.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Celá hypotéka.“

Dana Polláková, ČSOB: „Celá. Dokonca mnohé banky poskytujú klientom takú možnosť a výhodu, že určité percento môžu bezplatne aj mimo fixácie splatiť. Takže myslím si, že nie je to až taká novinka.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Ten termín fixácie, predsa len asi všetci máme iné starosti a nesleduje to ten človek, ktorý má tu hypotéku, aj keď je to istý dátum v tom jeho splácaní tej hypotéky. Takže, aby to nemusel strážiť ako sova ten klient, tak zrejme sa o to musí postarať banka, aby mu dala na vedomie aj to je v tej novele, ak sa nemýlim.“

Dana Polláková, ČSOB: „Áno. Je tu novinka a to by som povedala, že skôr toto skutočne je takou novinkou v rámci tejto novely zákona. Je možné, že klient sa dozvie o zmene úrokovej sadzby vopred dva mesiace. V súčasnosti zväčša, alebo z pravidla je to mesiac. Takže naozaj je otázne teraz, či to bude pre klienta výhodné alebo nie. Je to dosť dlhá doba. Banky, z pohľadu bánk ten mesiac skutočne je taká doba, že klient má čas na rozmyslenie.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Áno. Možno sme nepovedali, ale práve tú základnú informáciu, alebo povedali a tak ju ešte raz zopakujme. Tieto zmeny odkedy sú platné.“

Dana Polláková, ČSOB: „Od 1. 4.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Od 1. 4.“

Dana Polláková, ČSOB: „Od 1. 4., ale je dôležité, že zákon nie je retroaktívny čiže to znamená, že platí to pre nové úvery. Tie zmeny, ktoré v súčasnosti neplatia.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „A tí, ktorí chcú si môžu tými novými úvermi vyriešiť staré.“

Dana Polláková, ČSOB: „Presne tak.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Pani Polláková, ja vám ďakujem za to, že ste dnes večer prijali moje pozvanie a želám ešte pekný večer.“

Dana Polláková, ČSOB: „Ďakujem, pekný večer.“

Ľubomír Straka, moderátor TA3: „Reality sa v tejto chvíli končia. Ďakujem vám za pozornosť a ak ste si ich nestihli pozrieť celé, nájdete ich aj na našom webe. www.ta3.com. Pekný večer a pekný víkend.“


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.