( Inzercia,  0)

Nedobytné pohľadávky, nevýhodné úvery, ale aj hrozba sankcií – to všetko sú časované bomby, ktoré môžu prekvapiť nového majiteľa firmy. Dá sa im vyhnúť. Stačí, ak navštívite niektorú z agentúr, ktoré dokážu o vašich budúcich obchodných partneroch z verejných zdrojov „vydolovať“ všetko. Kvalitné a niekoľkonásobne overované informácie poskytuje na trhu niekoľko agentúr. Sú medzi nimi špecialisti iba na domáce firmy, ale väčšina z nich nemá problém dať vám informácie o ktorejkoľvek právnickej osobe alebo živnostníkovi, a to z ľubovoľnej krajiny. Požiadať o ne môžu občania i firmy bez obmedzení písomne, mailom alebo faxom. Je dobré, ak uvediete presný názov a adresu preverovanej spoločnosti, prípadne IČO, IČ DPH alebo akýkoľvek iný údaj, ktorý spresňuje identifikáciu.

​Rozsah informácií

Dôvod preverovania obchodného partnera agentúry nezaujíma. Ak však chcete, aby boli informácie cielené, tak ho treba spomenúť. „Je to prevzatý štandard z európskych krajín, kde je táto povinnosť uzákonená, v našich podmienkach ide skôr o prenesený zvyk,“ vysvetľuje Pavol Lukšic, konateľ Creditreform. Požadované informácie o preverovanom partnerovi závisia od objednaného množstva či rozsahu. Na trhu si možno vybrať od jednej hospodárskej informácie až po komplexnú analýzu spoločnosti či rôzne balíky služieb. „Záujemca si môže vybrať medzi licenciou so stanoveným počtom reportov alebo licenciou s neobmedzeným prístupom ku všetkým údajom dostupným v databáze. Môže sa rozhodnúť aj pre analýzu iba jedného subjektu,“ ozrejmuje možnosti Slovak Credit Bureau (SCB) jeho hlavná analytička Jana Marková.

Plnenie zákonných povinností

Prevenciou proti prípadnej druhotnej platobnej neschopnosti je zistenie, či si daný subjekt plní zákonom stanovené záväzky voči štátnym inštitúciám. Napríklad, či ukladá účtovné závierky do Zbierky listín alebo či uverejňuje účtovnú závierku v Obchodnom vestníku.“ Je vysoko pravdepodobné, že ak ich neplní, rovnako bude postupovať aj pri obchodných partneroch,“ upozorňuje J. Marková. Analýza účtovných závierok by sa mala vykonať aspoň za dve posledné účtovné obdobia. Dá sa z nich vyčítať, či vo firme prevládajú bankové úvery, aké sú lehoty splatnosti záväzkov. „Informácie získavame aj priamo z firmy. Od nás sa však nedozvie, kto si hodnotenie necháva vypracovať, aby bolo objektívne,“ ubezpečuje Lukšic.

Čo dostane klient

Informácie o budúcom partnerovi môžu mať podobu tzv. scoringu. Tento index bonity dokáže podľa Lukšica predpovedať bankrot firmy a včas varuje pred vznikom nedobytných pohľadávok. V SCB má klient v závislosti od zakúpenej licencie prístup buď k všetkým zdrojom údajov o subjektoch alebo k vybraným údajom. Okrem toho na požiadanie dostane analýzu subjektu formou tzv. i-ratingu stredných a malých podnikov, ale aj municipalít. Od agentúry môžete dostať napríklad finančnú analýzu, vývoj v zákazkách, realizované investície a tiež odporúčanie, či vstúpiť do obchodného vzťahu s preverovanou firmou.

Cena služieb

Štandardná cena informácií z Univerzálneho registra plus Slovak Credit Bureau je 1 000 eur za 250 reportov. V zásade platí, čím viac informácií klient žiada, tým lacnejšie ho to vyjde v prepočte na jednu informáciu. Jedna tuzemská hospodárska informácia v Creditreform sa pohybuje v rozsahu približne 25 až 66 eur. Pri zahraničných informáciách je to minimálne dva razy toľko. Ovplyvňuje ju aj rýchlosť dodania a teritórium, na ktorom firma podniká.

Zdroje údajov o firmách

 • – obchodný register
 • – živnostenský register
 • – obchodný vestník
 • – výročná správa
 • – závierky a bilancie
 • – databázy dlžníkov poisťovní, daňovej správy či inkasných agentúr
 • – notársky centrálny register – záložných práv, dobrovoľných dražieb
 • – register lízingových a splátkových spoločností
 • – monitoring tlače
 • – medzinárodné databanky
 • – informácie priamo z firmy

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.