( Diskredit,  0)

Definície a poučky humanitných vied majú chybovosť 14%. Uvádza to najnovšia štúdia Inštitútu aplikovanej štatistiky. Podľa nej platia ľuďmi definované poučky a pravidlá, týkajúce sa humanitných vied v priemere na 86% a zvyšné 14% sú „výnimky potvrdzujúce pravidlo“.

Cotpulov pomer

Pomer 86:14 bol zavedený do štatistickej terminológie ako Cotpulov pomer (Cotpulovo pravidlo). Cotpulov pomer stanovuje približnú hranicu, kedy ešte poučka platí a kedy sa jedná o výnimku z pravidla.

Vhodným príkladom u nás sú gramatické pravidlá a výnimky (písanie y/i v slovách), ekonomické teórie (teória životného cyklu výrobku) či poučky neverbálnej komunikácie (proxemika, postika).

Výskum humanitných oblastí

Do výskumu bolo zahrnutých viac ako 11 tisíc poučiek a pravidiel z oblastí, ako sú ekonómia, lingvistika, sociológia, kulturológia či politológia.

Autor: Diskredit

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Diskredit.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.