( Inzercia,  0)

Potrebuje startup právnika?

Dobrý právnik na začiatku môže startupu zachrániť existenciu a milióny eur. Pýtate sa, či je startup pripravený investovať do právnych služieb a či sa to oplatí? Prečítajte si niekoľko odporúčaní, na ktoré by sa osoby zakladajúce startup alebo osoby vstupujúce do startupu mali zamerať. Informácie Vám v spolupráci s EuroEkonóm.sk prináša JUDr. Peter Víglaský, partner slovenskej advokátskej kancelárie Hamala Kluch Víglaský.

Mám sen

Snom väčšiny startupov je, zjednodušene povedané, posunúť úvodný podnikateľský nápad do možnosti praktickej realizácie, dosiahnuť jeho akceptáciu na trhu a následne ho pretaviť do komerčnej sféry, t.j.využívať ho na generovanie príjmov startupu.

Komerčné a právne riziká

Na dlhej ceste k vytúženému cieľu striehne na startupy množstvo zásadných komerčných a právnych rizík.  Mnohé z nich je nevyhnutné pochopiť a vyriešiť na úplnom začiatku, keďže ich ignorovanie alebo zanedbanie by takmer určite malo v budúcnosti veľmi negatívne na až priam fatálne následky na samotnú existenciu a fungovanie startupu, na vzťahy medzi spoločníkmi startupu alebo na vzťahy medzi nimi  a osobami podieľajúcimi sa na financovaní resp. manažovaní  startupu.

Čo odporúčajú startupoví právnici?

Ako právnici aktívne sa pohybujúci v startupovom prostredí, identifikovali sme určité skutočnosti, na ktoré by sa osoby zakladajúce startup alebo osoby vstupujúce do startupu mali zamerať.

Dohodnite si pravidlá fungovania – písomne

Dohodnúť sa písomne a presne na pravidlách fungovania v rámci startupu, a to pri jeho založení (v prípade zakladateľov) resp. pri vstupe investora (v prípade získavania externého kapitálu). Zabezpečiť prípravu a dodržiavanie korporátne dokumentácie startupu. Zamerať sa je potrebné najmä na:

  • ako budú poskytované zdroje do startupu na začiatku resp. v budúcnosti
  • kto bud mať a aký podiel a súvisiace hlasovacie práva v startupe,
  • kto bude mať a aké pracovné zameranie resp. zodpovednosť v rámci startupu
  • ako sa budú schvaľovať podstatné rozhodnutia a
  • aký budú mať jednotlivé osoby podiel na prípadnom dosiahnutom zisku startupu resp. na záverečnom exite zo startupu.

Zvoľte si obchodné meno

Zvoliť si obchodné meno startupu, jeho pripravovaných riešení, vynálezov, produktov a označení tak, aby neboli problematické v prípade ich neskoršej registrácie ako ochrannej známky, vynálezu, patentu, unikátneho riešenia alebo registrácie inej ochrany duševného vlastníctva či v Slovenskej republike alebo v zahraničí (najmä USA). Starostlivo robiť úkony na ochranu cenného duševného vlastníctva vo čo najviac dôležitých jurisdikciách. Nie každá jurisdikcia poskytuje dostatočnú ochranu dovnútra resp. voči nárokom tretích osôb (obzvlášť ak sú z USA a majú silnú podporu profesionálnych patentových právnikov).

Duševné vlastníctvo a daňový režim

Preskúmať možnosti ponúkajúce rôznymi jurisdikciami, a to najmä z hľadiska praktického fungovania startupu, ochrany duševného vlastníctva a daňového režimu. Zvoliť si správnu jurisdikciu vyhovujúci typu podnikania a činnosti startupu na začiatku a vyhnúť sa zbytočným daňovým platbám v budúcnosti. Existujú jurisdikcie, ktoré nezdaňujú príjmy z určitých typov podnikateľských činností, iné jurisdikcie nezdaňujú príjmy z dividend, inde existujú napr. daňové výnimky na príjmy z predaja spoločností. Je potrebné sa na začiatku zamyslieť odkiaľ budú generopvané príjmy startupu a podľa toho zvoliť vhodnú daňovú jurisdikciu. Samozrejme vždy treba prihliadať aj na náklady súviace so zanezpečením a udržiavaním vhodnej daňovej štruktúry a praktickosť štruktúry ako celku.

Zmluvy s tretími osobami konzultujte s právnikom

Uzatvárať zmluvy s tretími osobami opatrne a vyhnúť sa zbytočným sankciám za neplnenie, ohrozeniu duševného vlastníctva startupu a ohrozeniu finančnej stability stsartupu nevýhodnými zmluvami. Lepšie je zmluvu neuzatvoriť ako potom ľutovať jej nevýhodnosť.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.