( Miki,  0)

Poliakom sa najviac páčil pohľad na Košice z veže Dómu sv. Alžbety.

Košice – V nedeľu vyvrcholil v priestoroch Podnikovohospodárskej fakulty Ekonomickej univerzity v Košiciach trojdňový medzinárodný projekt CARE 2000 (Case studies and reception weekend), ktorý zorganizoval košický lokálny výbor najväčšej svetovej študentskej neziskovej organizácie AIESEC. Zúčastnilo sa na ňom 40 poslucháčov ekonómie a obchodu zo Slovenska a 30 praktikantov z Portugalska, Kanady, USA, Austrálie, Nemecka, Ukrajiny, Poľska a ďalších krajín sveta.

„Poznávací víkend bol určený zahraničným praktikantom. Naši študenti spoznali cudziu kultúru, odlišný spôsob myslenia, ich zvyky a tradície“, informoval nás Martin Derňar, prezident organizačného výboru projektu. Na prezentáciách zúčastnených krajín nechýbali ani tradičné slovenské, ukrajinské, či poľské špeciality. Hostia z Portugalska zaspievali s gitarou národný tradicionál. Američania, ako inak, svoju hymnu. „Navštívili sme vinicu v tokajskej oblasti a katakomby u Dominikánov, ale najviac sa mi páčil pohľad na vašu metropolu zo severnej veže Dómu svätej Alžbety,“ vyznal sa po projekte dvadsaťdvaročný Jakub z Noweho Saczu. S Poľskom má košický AIESEC nadštandardné vzťahy, keďže už o týždeň vyšle do tejto krajiny šesťčlennú delegáciu na stredoeurópsky konferenciu.

Prípadové štúdie, teda praktické problémy, ktoré sa týkali aktuálnych otázok našich malých a stredných podnikov v oblasti manažmentu, marketingu či riadeinia ľudských zdrojov riešili študenti v sobotu v piatich medzinárodných tímoch. Využili pri nich vedomosti z predchádzajúceho tréningu na prezentačné schopnosti. Na včernej slávnostnej recepcii v E-klube sa zúčastnili aj zástupcovia partnerských firiem, ktoré projekt podporili. „Nášmu firemnému sektoru sme takto sprostredkovali možnosť vo svoj prospech využiť zahraničné know-how a zručnosti, ale najmä získať kontakty na kvalitných a tvorivých stážistov z hociktorej z 84 krajín, kde naša organizácia pôsobí“, upresnil Martin Derňar.

AIESEC už od roku 1948 sprostredkováva našim študentom ekonómie odborné ekonomické a technické praxe v cudzine a zahraničným zase u nás. V Košiciach okrem výmenných programov organizuje vzdelávacie semináre, konferencie a realizuje kontakty medzi študentmi a hospodárskou sférou na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni.

Košický denník, 2000

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2005 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.