( Inzercia,  0)

Na základe rozhodnutí konkurzných súdov spracovala SCB ďalšiu analýzu vývoja počtu vyhlásených konkurzov a povolených reštrukturalizácií. Do spracovania vstupovali informácie za 3. Q 2010, ktoré boli porovnávané najmä s údajmi za 1. a 2. Q 2010.

​ Po prvýkrát od 4. Q 2009 sme v 3. Q 2010 zaznamenali pokles počtu vyhlásených konkurzov. Ako vyplýva z údajov v tabuľke č. 1, v porovnaní s 2. Q bolo vyhlásených o 17 konkurzov menej (pokles zo 106 na 89, t. j. o 16,04 %) a oproti 1. Q o 14 konkurzov menej (pokles zo 103 na 89, t. j. o 13,59 %). Zároveň sa postupne znižuje dynamika medziročného nárastu počtu vyhlásených konkurzov v jednotlivých kvartáloch roku 2010 v porovnaní s rovnakými obdobiami roku 2009 zo 68,85 % (v 1. Q) na 32,84 % (v 3. Q).


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.