( Inzercia,  0)

Auto, ako neodmysliteľná súčasť života mnohých ľudí, má aj mnohé úskalia. Každý, kto šoféruje dlho a intenzívne, má určite skúsenosti s rôznymi kolíziami, či už ich zapríčinil, alebo nie. Tieto nepríjemnosti stoja majiteľa auta nemalé finančné a časové náklady. Práve na ochranu vodiča a jeho okolia vytvorili poisťovne rôzne produkty.

Povinné zmluvné poistenie

Povinné zmluvné poistenie (PZP) je zákonom nariadené opatrenie, ktoré má chrániť vodičov pred finančnými dôsledkami, vyplývajúcimi zo spôsobených škôd. Okrem škôd spôsobených na vozidle a inom majetku cudzej osoby, kryje poistenie aj náklady spojené so spôsobenými úrazmi, alebo usmrtením cudzích osôb. Môže ísť napríklad o pohreb, alebo dokonca aj ušlý zisk. Poistenie kryje aj právne služby. Všetky podrobnosti sú popísané vo všeobecných poistných podmienkach konkrétnej poisťovne alebo na iných internetových stránkach Poistenie.sk v časti PZP.

Havarijné poistenie

Škody na automobile, ktoré nie sú kryté z PZP tretích osôb, môžu byť uplatnené z havarijného poistenia. V prípade, že vodič poškodí auto pri parkovaní, vozidlo mu je ukradnuté, bolo obeťou vandalizmu, alebo nebodaj nabúra do stromu, vyplatí poisťovňa náklady spojené s napravením škody z havarijného poistenia. Výhoda oproti PZP je v tom, že sú škody hradené v nových cenách a nie v cenách časových. Znamená to, že ak sa poškodí napríklad blatník, z PZP je tento nahradený po zohľadnení veku auta. Havarijné poistenie nahradí blatník v cene, za ktorú je možné kúpiť nový.

Poistenie sedadiel

Špeciálne poistenie, ktoré využijete v prípade úrazu, alebo usmrtenia spolucestujúcich osôb. V takomto prípade poisťovňa vyplatí pozostalým sumu až do výšky 70 000 Eur.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.