( Inzercia,  0)

Novinkou na poistnom trhu je krytie rizika neplodnosti. Poisťovňa Aegon ponúka ako prvá na Slovensku komerčné poistné krytie pre prípad neplodnosti.

Poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov za doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, náklady potrebné na lieky či dopravu. Poistenie neplodnosti od Aegon je súčasť doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazov.

Ľudská plodnosť je mimoriadne krehká. Od základných škôl sa pod pojmom plánovanie rodiny stretávame len s tým, ako počatiu dieťaťa zabrániť. Téma problémov s plodnosťou je pre mnohých ľudí veľmi intímna či dokonca nepríjemná. Aegon pripravil poistné krytie na štyri základné závažné ochorenia Slovákov.  Voliteľné doplnkové poistenie rozšíri klientovu ochranu o krytie následkov závažných chorôb alebo úrazov, bez ohľadu na diagnózu. Ponúka aj finančné krytie pre prípad neplodnosti, spojené s liečbou a asistovanou reprodukciou.

Čo je to neplodnosť?

Neplodnosť je definovaná ako neschopnosť otehotnieť po roku pravidelného nechráneného pohlavného styku.
Skôr sa problém hľadal v prvom rade u ženy. V súčasnej dobe až 90% mužov, ktorí prichádzajú na vyšetrenie do Sanatória Helios nemajú hodnoty spermiogramu normálne – podľa WHO noriem.

U párov, kde je žena mladšia ako 32 rokov, odporúčame základné vyšetrenie páru po 1 roku nechráneného pohlavného styku. U starších žien odporúčame základné vyšetrenie po pol roku nechráneného styku.

Koho sa neplodnosť týka?

 • 15 – 20 % párov na Slovensku nemôže počať bez pomoci medicíny
 • problém s počatím sa týka najmä ľudí, ktorí odkladajú založenie rodiny na neskôr
 • 54 % Slovákov vo veku 25 – 39 rokov vníma veľmi vážne riziko neplodnosti
 • na Slovensku sa ročne realizuje od 3 000 do 4 000 cyklov mimotelového oplodnenia

Liečba neplodnosti

V súčasnosti je podľa zákona Z. č. 777/2004 Z.z. liečba IVF (in-vitro fertilization) hradená zdravotnou poisťovňou v týchto indikáciách:
 1. chýbajúce alebo poškodené vajíčkovody
 2. endometrióza
 3. chýbanie a poškodenie vaječníkov
 4. sterilita s neznámou príčinou
 5. zlá kvalita spermií partnera
 6. imunitne podmienená sterilita
 7. dedičné ochorenia a iné
Pri prvej konzultácii sú na základe anamnézy páru odporúčané základné vyšetrenia:
 1. Základný spermiogram – Základný spermiogram nám dá informácie najmä o koncentrácii, pohyblivosti a morfológii (tvarovej správnosti) spermií. Výsledky sú do 10 dní. Keďže je v súčasnej dobe problém stále častejšie na strane muža, odporúčame toto vyšetrenie vykonať už po ½ roku až roku pravidelného pohlavného styku, kedy nedôjde k otehotneniu. Výsledky spermiogramu sú vždy odborne vysvetlené a konzultované s lekárom – IVF špecialistom alebo andrológom.
 2. Kompletný hormonálny profil – Pri hormonálnom profile je vykonané komplexné vyšetrenie hormónov – progesterón, LH, FSH, prolaktín, testosterón, estradiol, vyšetrujú sa aj hormóny štítnej žľazy. Možno vykonať aj vyšetrenie Antimülleriánského hormónu (AMH), ktorý vypovedá o celkovej ovariálnej rezerve. Pred odberom krvi na prvej konzultácii nemusíte byť nalačno.
 3. Imunologické  vyšetrenia – Na základe idikácie nášich lekárov vyšetrujeme páru zoonózy, protilátky proti spermiám, placente, ováriám a pod.
 4. Funkčné testy spermií – Základný spermiogram už v súčasnej dobe nie je príliš vypovedným vyšetrením kvality spermií. Odporúčame vykonať aj tzv. funkčné testy spermií – najmä test integrity DNA.
 5. Vstupné ultrazvukové vyšetrenie – Na prvej konzultácií Vám náš špecialista zrealizuje aj ultrazvukové vyšetrenie malej panvy. Ultrazvuk môže odhaliť rôzne anatomické aj funkčné odchýlky. Ultrazvukové vyšetrenie sa realizuje zospodu cez pošvu (tzv. transvaginálne ultrazvukové vyšetrenie), je presnejšie ako vykonanie ultrazvuku cez brušnú stenu.
 6. Naplánovanie ďalších vyšetrení – Špecialista vám presne podľa vášho zdravotného stavu a vašej anamnézy naplánuje ďaľšie vyšetrenia, ktoré vám doporučuje zrealizovať na skompletizovanie informácií o vašom zdravotnom stave. Po ich zrealizovaní sa na konzultácií dohodnete na čo najúčinnejšom spôsobe otehotnenia.

Aké sú možnosti riešenia neplodnosti?

 • zo zdravotného poistenia sú hradené tri cykly mimotelového oplodnenia
 • platba zo zdravotného poistenia pokrýva však len časť nákladov na liečbu v centrách asistovanej reprodukcie
 • dodatočné náklady dosahujú v priemere na jeden cyklus výšku 1 500 eur (napr. za doplatky za lieky či úhradu doplnkových služieb)

Ako vám pomôže Aegon?

 • po preplatení liečby neplodnosti (výkon IVF) zdravotnou poisťovňou vám vyplatíme 10 % poistnej sumy, až do výšky 1 500 eur
 • poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov na doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, ktoré vaša zdravotná poisťovňa neprepláca

Úhrada dodatočných nákladov, spojených s liečbou neplodnosti

MUDr. Martin Petrenko, CSc., predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, hovorí: „Na Slovensku trpí neplodnosťou 15 až 20 percent párov. Okrem iného aj v dôsledku posúvania tehotenstva do vyššieho veku. V centrách asistovanej reprodukcie vieme dnes liečiť neplodnosť rôznymi metódami, pričom slovenské zdravotné poisťovne uhrádzajú tri cykly umelého oplodnenia. Pri liečbe neplodnosti však pacientom vznikajú rôzne dodatočné náklady, ktoré si musia hradiť z vlastného vrecka. Tieto náklady sa môžu vyšplhať až na 1 500 eur.“

Klient poisťovne Aegon, ktorému odborný lekár diagnostikuje neplodnosť a po prvýkrát podstúpi výkon umelého oplodnenia IVF, získa poistné plnenie vo výške desať percent poistnej sumy (najviac 1 500 eur). Poistné plnenie je možné využiť podľa vlastného uváženia, napríklad na úhradu nákladov za doplnkové služby v centrách asistovanej reprodukcie, náklady potrebné na lieky či dopravu.

Poisťovňa vyplatí poistné plnenie aj v prípade, keď klient neuzatvoril manželstvo, ak je dôvodom neplodnosti páru poistený muž a tiež v prípade neúspešného výkonu asistovanej reprodukcie.

Krytie neplodnosti je súčasťou doplnkového poistenia následkov závažných chorôb alebo úrazov. Toto doplnkové poistenie ponúka poistnú ochranu pred závažnými následkami chorôb a úrazov bez skúmania ich diagnóz. Nie je dôležité aká choroba či úraz zdravotné komplikácie klienta spôsobila, podstatný je len následok na klientovom zdraví.

Doplnkové poistenie je možné uzavrieť iba spolu s Doplnkovým poistením najčastejších chorôb, ktoré ponúka cenovo výhodnú ochranu pred štyrmi základnými závažnými chorobami Slovákov (rakovina, mozgová príhoda, srdcový infarkt, skleróza multiplex).

Video: MUDr. Martin Petrenko, CSc. o liečbe neplodnosti

MUDr. Martin Petrenko, CSc., predseda Sekcie asistovanej reprodukcie Slovenskej gynekologicko-pôrodníckej spoločnosti, prezrádza viac o súčasnej liečbe neplodnosti na Slovensku.

Viac sa o poistení neplodnosti spoločnosti Aegon dočítate na stránke Aegon: Doplnkové poistenie neplodnosti.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.