( Inzercia,  0)

Súčasné slovenské univerzity a vysoké školy často produkujú ľudí, ktorí sa neskôr neuplatnia v odbore, ktorý na škole študovali. Stačí sa len pozrieť na aktuálnu ponuku odborov štúdia a je to úplne jasné – všetci predsa nemôžu byť manažérmi, politológmi či sociológmi. Tým sa samozrejme nechceme dotknúť týchto konkrétnych profesií, skôr sa snažíme ilustrovať aktuálnu situáciu na Slovensku, kde predsa len prevládajú iné druhy priemyselných odvetví. Naše hospodárstvo potrebuje špičkových technikov, vývojárov, či ekonómov. Tieto medzery na trhu dopĺňajú alternatívne formy vzdelávania, medzi ktoré patrí aj odbor Master of business administration (MBA).

MBA patrí medzi inovatívne formy vzdelávania, poskytované súkromnými inštitúciami. Práve súkromný sektor často lepšie a rýchlejšie reaguje na aktuálne meniace sa podmienky, oproti tomu verejnému je totiž menší a tým pádom flexibilnejší. MBA je ukážkovým príkladom vydareného konceptu súkromného doplnkového vzdelávania – poskytuje interaktívne semináre či prednášky na praktické témy z viacerých oblastí. Základným rozdielom oproti bežnému štúdiu na univerzite je úplne iné poňatie vyučovania, dôraz je kladený hlavne na prax. Záujemcovia môžu momentálne využívať viaceré novinky, ako napríklad štúdium odboru MBA on-line prostredníctvom internetu. Ako sme už spomínali, MBA má veľký dôraz aj z hľadiska trhu práce. Vďaka širšiemu pokrytiu znalostí totiž absolventov lepšie pripraví na situácie, ktoré ich čakajú v profesijnom živote. Štatisticky je dokázané, že absolventi univerzít po absolvovaní MBA štúdia a získaní titulu zlepšili svoje vyhliadky na získanie vytúženej pracovnej pozície. Radosť majú aj zamestnávatelia, ktorí tak svoje voľné pracovné pozície môžu prijímať nových nadaných mladých ľudí s titulmi MBA.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.