( Vrtulniky.sk,  0)

Ministerstvo dopravy SR: Nariadenie vytvoriť opatrenia na zabránenie šírenia rádioaktivity

Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky vydalo nariadenie v súvislosti s radiačnou situáciou v Japonsku v dôsledku havárie jadrovej elektrárne Fukušima. Nariaďuje leteckým spoločnostiam, pošte, doručovateľom, plavebnej správe a železniciam vytvoriť organizačné opatrenia na zabránenie šírenia povrchovej rádioaktívnej kontaminácie tovaru (resp. osôb) v súvislosti s mimoriadnou udalosťou v jadrovej elektrárni Fukušima. Ak existuje podozrenie, že dovezený tovar a tým aj priestory dopravného prostriedku môžu byť, alebo sú povrchovo kontaminované rádioaktivitou, je potrebné neodkladne informovať UVZ MDVRR SR. Tiež sa nariaďuje vytvoriť také podmienky, aby pracovníci ÚVZ MDVRR SR mohli vykonať meranie povrchovej kontaminácie ešte pred vyložením tovaru z dopravného prostriedku. V súvisloti s radiačnou situáciou v Japonsku v dôsledku havárie jadrovej elektrárne Fukušima je potrebné vytvoriť také opatrenia, ktoré zabránia rozšíreniu rádioaktívnej kontaminácie akýmkoľvek spôsobom, teda aj dovozom tovaru z Japonska, ktorý mohol byť pred naložením na dopravný prostriedok povrchovo kontaminovaný spádom rádioaktívnych častíc.

Autor: Vrtulniky.sk

Tento príspevok bol vytvorený 1.4.2011 a aktualizovaný 3.7.2020. Pozrite si ďalšie príspevky autora Vrtulniky.sk.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.