(, EuroEkonóm.sk ,  0)

KONTRAKTAČNÝ MANAŽMENT
Partner prináša z cieľovej krajiny kapitál a zahraničný podnik potrebné know-how a manažment.
Je zaujímavou formou trhovej angažovanosti pre také podniky, ktorých aktivity by boli regionálne úzko obmedzené na základe ponúkaných výrobkov.
DOHODY O TECHNICKEJ SPOLUPRÁCI
Často sa uzatvárajú so štátnymi inštitúciami v štátoch orientovaných na plánované hospodárstvo a v rozvojových krajinách. Spravidla sú to doplnky k dodávateľským zmluvám v obchode so zariadením a obsahujú predaj služieb v oblasti projektovania, transferu technológií, vzdelávania a pomoci pri uvádzaní zariadení do prevádzky. Štátny partner má záujem na získanie západnej technológie, ktorú sa často snaží zaplatiť rozličnými formami kompenzačného obchodu.
PRIAMY EXPORT S PRIAMYM ODBYTOM
Tu predáva podnik svoje výrobky priamo konečnému užívateľovi v cieľovej krajine prostredníctvom vlastnej odbytovej organizácie, ktorá sa nachádza buď v domácej, alebo v tretej krajine.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 30.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár