(EuroEkonóm.sk,  0)

Dôvody príjemcu neobdržania správy
– selektívna pozornosť
– selektívne skreslenie
– selektívne zapamätanie

Vytváranie účinnej komunikácie: tvorca správy musí
1) určiť príjemcov správy
2) stanoviť ciele komunikácie
3) zostaviť správu
4) vybrať komunikačné cesty
5) vypracovať celkový rozpočet na propagáciu
6) rozhodnúť sa pre určitý komunikačný mix
7) vypracovať systém merania účinnosti propagácie
8) riadiť a koordinovať IMK

Štádiá pripravenosti kupujúceho
– informovanosť
– znalosť
– obľúbenosť
– preferencie
– presvedčenie
– nákup

Zostavenie správy
1) obsah správy
3 druhy apelov
– racionálny
– emocionálny
– morálny
2) štruktúra správy
3) formát správy
4) zdroj správy

Už ste čítali?


Pridaj komentár