(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Odhad budúceho dopytu

3 – stupňové metódy pre určovanie predpovedí:
1) predpoveď vývoja prostredia
2) predpoveď vývoja odvetvia
3) predpoveď predaja našej firmy

Všetky predpovede vychádzajú z 3 informačných základov (Kotler):
– čo ľudia hovoria – skúma sa mienka potenciálneho zákazníka o tomto sortimente
– čo ľudia robia – skúmame realizáciu nákupu
– čo ľudia urobia – ako sa budú ľudia správať voči nášmu tovaru

Ďalšie faktory, ktoré sa využívajú pri odhade budúceho dopytu:
– názory predajných síl
– názory expertov na odhad budúceho dopytu
– testovanie trhu
– analýza časových radov
– štatistická analýza dopytu
– vývoj cien
– vývoj príjmov obyvateľstva
– vývoj populácie

Regionálny trhový potenciál:
– existujú 2 metódy jeho odhadu:
1) metóda rozvoja trhu
2) viacfaktorová metóda

Expertné názory
Experti sú:
– dealeri
– distribútori
– dodávatelia
– marketingoví poradcovia
– obchodné asociácie
Experti si vymieňajú názory a vytvárajú skupinový odhad

Stavy dopytu:
– negatívny dopyt,
– nulový dopyt,
– latentný dopyt,
– klesajúci dopyt,
– nepravidelný dopyt,
– plný dopyt,
– nezdravý dopyt;

Firmy ovplyvňujúce trhový podiel:
– marketingové údaje,
– marketingový mix,
– marketingová efektívnosť firmy,
– marketingová pružnosť,
– geografická alokácia marketingových výdajov,
– efekt vyplývajúci z minulých marketingových výdajov,
– súhrnné účinky spoločného pôsobenia premenných veličín v marketingovom mixe.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.3.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár