(, EuroEkonóm.sk ,  0)

A. Príprava, resp. výber MIS
– formulácia cieľov systému a jeho častí
– formulácia konkrétnych informačných požiadaviek
– uskutočnenie kvalifikovanej oponentúry uvažovaných MIS
– uskutočnenie definitívneho rozhodnutia o výbere a nákupe MIS
B. Zavádzanie vybraného MIS
– zabezpečiť napĺňanie informačnej základne
– absolvovanie školení
C. Využívanie zavedeného MIS a jeho ďalší rozvoj
– zabezpečenie fungovania MIS (zadávanie a zmeny parametrov)
– príprava vstupných dát
– využívanie spracovaných dát v riadení
– aktualizácia dát a ďalší rozvoj (inovácia) MIS

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 29.3.2008. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár