( Noviny Obchodnej Akadémie,  0)

(časť druhá: Odpisovanie)

Odpisovanie je proces, ktorý spočíva v rýchlom prečítaní písomky suseda a napísaní toho istého obsahu na svoj papier. Pritom však treba dávať pozor, či má sused takú istú písomku. Horšie je, ak sa v skúšobnej sále vyskytuje viac druhov písomiek. Vznikajú tým veľké problémy, ktoré vyrieši buď dobrý kolektívny vzťah alebo ťahák.

Pri odpisovaní treba dávať jedným okom pozor na skúšajúceho a druhým čítať susedné písomky. Ak sa nachádza skúšajúci za odpisujúcim, treba sa robiť, že rozmýšľate, alebo že vám niečo spadlo. Na skúškach, kde v miestnosti nemôžete mať so sebou nič iné okrem pera a papiera, vám však môže ťažko niečo spadnúť. Hoďte aspoň na zem to pero, že ho „hľadáte“. Pri jeho dvíhaní sa treba pokúsiť zistiť obsah susedných písomiek. Problémy vznikajú na skúškach, kde je v miestnosti viac skúšajúcich, pretože niektorí sú ochotní a sami vám zdvihnú to pero.

Pri odpisovaní treba postupovať rozvážne a opatrne, aby bol dosiahnutý efekt úspešnosti.

Formy odpisovania sú: horizontálna a vertikálna. Toto delenie závisí od toho, od koho odpisujete. Ak od pravého alebo ľavého suseda, hovoríme o horizontálnej forme. Ak od zadného alebo predného, ide o formu vertikálnu. Horizontálna forma je jednoduchšia. Stáva sa však, a nie málokedy, že na skúške sú študenti rozsadení tak, že medzi nimi je vždy jeden rad voľný. Vtedy, ak odpisujete od horného alebo dolného suseda, hovoríme o bivertikálnej forme. Ak od pravého alebo ľavého, ide o formu bihorizontálnu.

To, či ste úspešne zvládli látku nášho kurzu odpisovania a ťahákov, sa uvidí na budúci školský rok počas prvých písomiek. Zatiaľ sa s vami lúčime s prianím príjemného prázdninového neodpisovania a neťahákovania.

od nášho bratislavského prispievateľa

Zdroj: Noviny Obchodnej akadémie – NOA

Autor: Noviny Obchodnej Akadémie

Tento príspevok bol vytvorený 10.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Noviny Obchodnej Akadémie.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.