( Inzercia,  0)

Malé podniky hrajú pri vytváraní nových pracovných príležitostí kľúčovú úlohu. Podľa štúdie Európskej komisie vytvorili podniky s počtom do 250 zamestnancov za ostatné necelé desaťročie 85% nových pracovných miest. Aké závery z nej plynú pre malé podniky na Slovensku?

Štúdia EK iba potvrdzuje význam malého podnikania, hoci Slovensko stále patrí do malej skupiny štátov v rámci Európskej únie s dominanciou veľkých podnikov. Napriek tomu u nás podnikateľské prostredie stagnuje (tejto téme sa budeme venovať na budúci týždeň v rámci predstavovania výsledkov prebiehajúcej ankety portálu malepodnikanie.sk). Dokonca sa zdá, že trendy v tejto oblasti vnímajú podnikatelia skôr negatívne.

Tento vývoj je nepochopiteľný. Sektor, ktorý sa takou významnou mierou podieľa na tvorbe nových pracovných miest, by si určite zo strany štátu zaslúžil zlepšovanie podmienok pre svoju činnosť. O to viac, že sú to najmä menšie podniky, ktoré trpia v dôsledku krízy čeliac poklesu dopytu a nedostatku kapitálu.

Na druhej strane si však tieto podniky musia uvedomovať nielen svoje dôležité postavenie v ekonomike, ale hlavne svoju zodpovednosť. Musia sa snažiť zefektívňovať svoju prevádzku, inovovať a rozumne investovať. Investície do ľudského kapitálu sú tou najrozumnejšou cestou k úspechu v podnikaní. Veľmi často nejde o nijaké obrovské sumy. Niekedy je to viac otázkou komunikácie, ochoty a porozumenia ako financií. Naviac, investície do vzdelávania alebo prostriedky vynaložené za účelom ohodnotenia nadpriemerného pracovného výkonu sa podnikom bohato vrátia vo forme produktivity a angažovanosti ich zamestnancov.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.