( Miki,  0)

„Budovať výučbové zariadenia pre bezbariérové centrum sme začali minulý rok na podnet Prof. Ing. Dušana Šimšíka, CSc., ktorý absolvoval študijné pobyty v Anglicku a USA, kde sa stretol s technikou pre zdravotne postihnutých študentov,“ uviedol Doc. RNDr. Vladímír Penjak, CSc., prodekan pre vzdelávanie Technickej univerzity (TU) v Košiciach. „Odvtedy sme poriadne postúpili a slávnostné otvorenie dvoch nových bezbariérových laboratórií plánujeme na koniec októbra.“

Zatiaľ sa v nových učebniach univerzity budú vzdelávať a „udomácňovať“ len učitelia, aby s náradím vedeli zaobchádzať. V apríli budúceho roka absolvujú v Miláne a Bristole školenia zamerané na prácu s postihnutými študentmi a organizovanie ich štúdia, keďže na projekte spolupracujú okrem Univerzity P. J. Šafárika (UPJŠ) a Univerzity veterinárneho lekárstva aj inštitúcie z Talianska a Veľkej Británie. Prví poslucháči prijatí v obmedzenom počte nastúpia na túto formu štúdia už na budúci školský rok, aby sa projekt odskúšal a overil v praxi.

Na TU boli minulý rok štyria zdravotne postihnutí, UPJŠ ich mala jedenásť a teraz k nim pribudnú ďalší. „Telesne, zrakovo, sluchovo alebo vnútorne postihnutý potrebuje drahé technické prostriedky, ktoré si častokrát nedokáže hradiť z vlastných zdrojov a ktorými naše laboratóriá disponujú. Samozrejmosťou sú ovládateľné stoly a ležadlá. Nevidiaci a slabozrakí budú môcť používať špeciálne lupy alebo prevodník na brillovo písmo. Výnimkou nie sú ani počítače ovládané hlasom alebo prúdom vzduchu. Študent si hlavou nastaví kurzor myši a fúknutím potvrdí voľbu,“ upresnil Doc. Penjak.

Časť školy, ktorú budú navštevovať takíto žiaci je úplne bezbariérová. Už druhý rok fungujú nájazdové rampy a bezprahové prechody, ktoré umožňujú plynulý pohyb po celej škole. Teraz sa hlavná pozornosť upriamuje na vypracovanie systému pre individuálny študijný program s osobitným prístupom. V závislosti od druhu ujmy budú postihnutí chodiť na prednášky, aby sa dostali do kontaktu so zdravými a odbúrali prípadný pocit menejcennosti. Škola nezabudla ani na ubytovanie tých nekošických. V rámci všetkých troch zúčastnených univerzít budú mať spoločne pripravený a riešený jeden internát s voľnými ubytovacími kapacitami. O fakte, že v Košiciach existuje takáto možnosť vysokoškolského štúdia pre zdravotne postihnutých bude vedenie TU informovať aj na stredných školách.

Košický denník, 2000

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 9.2.2015 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.