( Inzercia,  0)

Tlmočenie je druh prevedenia textu z jedného jazyka do iného. Vyžaduje sa pri ňom, aby tlmočníci ovládali cudzí jazyk na pokročilej úrovni, avšak u súdneho tlmočenia sa vyžaduje, aby tlmočník ovládal jazyk skutočne presne a dokonale.

Súdne tlmočenie vykonáva tlmočník, ktorý je zapísaný v zozname tlmočníkov a prekladateľov, ktorý vedie Ministerstvo spravodlivosti SR. Hlavným cieľom súdneho tlmočenia je zabezpečiť kontakt so štátnymi inštitúciami osobám, ktoré nehovoria slovenským jazykom.

Súdne tlmočenie sa často využíva pri rôznych súdnych konaniach a pojednávaniach – pri svedeckých výpovediach, alebo výsluchoch obvinených a svedkov. Súdny tlmočník sa často využíva aj pri svadobných obradoch, pri stretnutiach s notármi pri spisovaní notárskych zápisníc, alebo pri iných prípadoch úradného styku.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.