( Miki,  0)

Karpatský euroregión

Päť krajín, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko a Ukrajina, leží v strede Európy, v hornatom vidieckom regióne Karpát a povodia rieky Tisy. Región by sa dal charakterizovať ako ekonomicky zaostalý, najmä v dôsledku jeho polohy na periférii a komplikovanej histórii medzištátnych a medzietnických vzťahov. Hoci je jazyková a náboženská rôznorodosť charakteristickou črtou regiónu, komunity majú toľko spoločného, koľko odlišného.

Spoločná história a geografický charakter, podobný ekonomický rozvoj a spoločné ambície ekonomickej prosperity a integrácie, vytvárajú pocit vzájomnosti a ochotu spolupracovať.História Karpatskej nadácie sa začala písať v roku 1992, keď Inštitút Východ Západ (predtým Inštitút pre Štúdie Východ Západ) zvolal stretnutie popredných predstaviteľov pohraničných oblastí piatich krajín. Témou stretnutia boli metódy podporovania a rozvíjania cezhraničnej spolupráce v Karpatoch a povodí rieky Tisy. Účastníci stretnutia pociťovali nedostatok osobností, ktoré by dokázali využiť miestne zdroje a reagovať na jedinečné výzvy v tomto multietnickom a nerozvinutom regióne. V roku 1993, s podporou Inštitútu Východ Západ, predstavitelia piatich krajín na stretnutí v Maďarsku podpísali vyhlásenie o vzniku Karpatského euroregiónu, ktorý mal vytvárať mechanizmy spolupráce na vládnej úrovni.

Karpatský euroregión sa stal prvým spoločenstvom svojho druhu v strednej a východnej Európe.Karpatský euroregión sa zameriaval na podporu spolupráce na vládnej úrovni. Bolo však zrejmé, že existovala skutočná potreba inštitúcie, ktorá by koordinovala a podporovala spoluprácu medzi občanmi v rámci tretieho sektora. Pri hľadaní riešenia, karpatských lídrov zaujal americký model komunitnej nadácie. Boli presvedčení, že je možné prispôsobiť tento model potrebám multietnickej regionálnej nadácie. Nadácia Charles Stewart Mott Foundation poskytla základný grant pre Inštitút Východ Západ. Vidiac, že v regióne boli priaznivé podmienky pre vybudovanie filantropickej organizácie, Mott Foundation venovala grant vo výške 4 milióny dolárov na obdobie piatich rokov pre založenú nadáciu.

Jazyky: maďarský, poľský, rumunský, slovenský, ukrajinský, rómsky, nemecký, rusínsky

Náboženské vyznania: katolícke, ortodoxné, grécko katolícke, židovské, protestantské, iné

Pôsobenie Karpatskej nadácie je geograficky ohraničené nasledovne:

Maďarsko: župy Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jasz-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg

Poľsko: Podkarpatský región

Rumunsko: župy Bihor, Botoşani, Maramureş, Sălaj, Suceava, Satu Mare

Slovensko: Košický a Prešovský kraj

Ukrajina: Černivska, Ivano-Frankivska, Lvivska, Zakarpatská oblasť

Údaje o Karpatskom euroregióne

Počet obyvateľov: 14,794,858

Rozloha: 141,485 km2

Hustota obyvateľov: 105 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: 13,928 ľudí ročne

Migrácia: -9,903 ľudí ročne

Prehľad miest podľa počtu obyvateľov

Počet obyvateľov Maďarsko Poľsko Rumunsko Slovensko Ukrajina

Viac ako 100,000 3 2 4 1 4

50,000 – 100,000 2 2 1 1 6

20,000 – 50,000 9 6 5 6 13

10,000 – 20,000 32 8 12 3 10

Menej ako 10,000 31 28 7 14 21

Územné členenie Karpatského euroregiónu

maďarská časť Karpatského euroregiónu

Rozloha: 28,639 km2

Počet obyvateľov: 2,609,114

Hustota obyvateľov: 91 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: 4,416 ľudí ročne

Migrácia: -3,539 ľudí ročne

poľská časť Karpatského euroregiónu

Rozloha: 18,683 km2

Počet obyvateľov: 2,370 654

Hustota obyvateľov: 127 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: 13,546 ľudí ročne

Migrácia: 1,627 ľudí ročne

rumunská časť Karpatského euroregiónu

Rozloha: 27,104 km2

Počet obyvateľov: 2,274 013

Hustota obyvateľov: 84 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: -3,366 ľudí ročne

Migrácia: -4,000 ľudí ročne

slovenská časť Karpatského euroregiónu

Rozloha: 10,459 km2

Počet obyvateľov: 1,111 177

Hustota obyvateľov: 106 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: 4,361 ľudí ročne

Migrácia: -90 ľudí ročne

ukrajinská časť Karpatského euroregiónu

Rozloha: 56,600 km2

Počet obyvateľov: 6,429 900

Hustota obyvateľov: 113 ľudí na km2

Prírastok obyvateľov: -5,050 ľudí ročne

Migrácia: -3,901 ľudí ročne

Autor: Miki

Tento príspevok bol vytvorený 8.2.2012 a aktualizovaný 21.2.2019. Pozrite si ďalšie príspevky autora Miki.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.