( Inzercia,  0)

Oz​namujeme Vám, že dňa 10. januára 2008 bola spoločnosť INFIN, spol. s r.o. zlúčená so spoločnosťou SCB – Slovak Credit Bureau, s. r. o. Zlúčenie je logickým výsledkom dlhodobej spolupráce medzi SCB a INFIN v oblasti služieb poskytovania obchodných a ekonomických informácií, riešení pre podporu rozhodovania a systémov na prevenciu podvodov. Cieľom je posilniť a integrovať naše služby poskytovaním kompletnej škály riešení v oblasti obchodných a spotrebiteľských informácií a riešení pre riadenie úverových procesov a marketingových aktivít.

Pri rozvíjaní interných synergií budeme schopní optimalizovať technické skúsenosti a možnosti, zdokonaliť riadenie vzťahov s klientmi a poskytovať viac inovatívnych služieb pre každodennú podporu našich terajších a potenciálnych klientov v ich obchodných aktivitách.

“Zlúčením získajú služby Infinu významnú výhodu a budeme schopní lepšie uspokojiť komplexné potreby a nové výzvy na slovenskom trhu” – poznamenal Miroslav Vester, riaditeľ INFIN, spol. s r. o.

SCB je súčasťou medzinárodnej skupiny CRIF, ktorá taktiež pôsobí v Českej republike, v Poľsku a Rusku. SCB v máji 2004 založilo prvý bankový register na Slovensku.

Systém bankového registra je založený na technologickom riešení vyvinutom a poskytovanom CRIFom na báze outsourcingu, ktorý tak zúročuje svoje znalosti a dlhoročné skúsenosti v oblasti kreditno-reportingových agentúr. V súčasnosti sú všetky hlavné slovenské retailové banky členmi bankového registra, ktorého prevádzku zabezpečuje SCB – Slovak Credit Bureau. V súčasnosti SCB zameriava svoje aktivity aj na spustenie nebankového registra finančných inštitúcií (leasingových a splátkových spoločností atď.), prípravu anti-fraud riešení a zavedenie progresívnych skóringových a ratingových nástrojov.Ako doplnok k službám poskytovania obchodných informácií Vám SCB môže pomôcť zdokonaliť obchodnú výkonnosť a riadenie rizika dodávkou úplných informačných systémov a inovatívnych riešení pre manažment úverových procesov a pohľadávok.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.