( Inzercia,  0)

Cieľom novej stratégie IKEA Group je získať energetickú nezávislosť a umožniť miliónom ľudí žiť doma trvalo udržateľný život za prijateľnú cenu.

IKEA Group dnes zverejnila novú, ambicióznu stratégiu v oblasti trvalej udržateľnosti –
People & Planet Positive (Dobré pre ľudí a planétu). Táto stratégia je súčasťou dlhodobého smerovania IKEA Group a stavia na dlhoročnom úsilí a práci firmy v oblasti trvalej udržateľnosti vytýčením nových cieľov a aktivít na obdobie do roku 2020.

Stratégia People & Planet Positive sa sústreďuje na 3 hlavné oblasti:

  • Ponúkať miliónom zákazníkov inšpiráciu a možnosti na zlepšenie trvalej udržateľnosti ich života doma prostredníctvom výrobkov a riešení, ktoré im vďaka úspore vody, energie a zníženiu množstva odpadu umožnia ušetriť peniaze. Možnosti zahŕňajú: výmenu klasických svietidiel za svietidlá LED, ktoré vydržia až 20 rokov a spotrebujú o 85% menej elektriny; ponuku energeticky najefektívnejších domácich spotrebičov na trhu za najnižšiu cenu; ponuku funkčných, jednoducho využiteľných a cenovo prijateľných možností na triedenie a minimalizáciu odpadu a zníženie spotreby vody v domácnosti.
  • Dosiahnuť nezávislosť od energie a zdrojov, čo zahŕňa produkciu takého množstva obnoviteľnej energie, aké sa spotrebuje v obchodných domoch a ostatných budovách IKEA Group, a to na základe investície 1,5 miliardy eur do veterných a solárnych projektov. Znamená to tiež zvýšenie energetickej efektívnosti prevádzok IKEA Group minimálne o 20% a nabádanie dodávateľov, aby usilovali o dosiahnutie rovnakého cieľa. Neustále rozvíjať sortiment IKEA, aby boli výrobky trvale udržateľnejšie a všetok materiál na výrobu bytového zariadenia vrátane balenia bol obnoviteľný, recyklovateľný alebo recyklovaný.
  • Výrazne vplývať na vytváranie lepšieho života pre ľudí a komunity, čo zahŕňa podporu rozvoja vhodného pracovného prostredia v rámci celého dodávateľského reťazca IKEA Group. IKEA Group chce vyzývať dodávateľov, aby sa nezameriavali len na dodržiavanie požiadaviek, ale aj na zdieľanie hodnôt. Týka sa to nielen priameho dosahu v rámci dodávateľského reťazca, ale tiež pozitívneho vplyvu za jeho rámec a podpory dodržiavania ľudských práv.

„Chceme vytvárať lepší každodenný život pre mnohých ľudí. Lepší život znamená tiež trvale udržateľnejší život. Usilujeme o to už mnoho rokov a veľa sme toho aj spravili. Teraz sme pripravení na ďalší veľký krok. Stratégia People & Planet Positive nám v tom pomôže –transformovať naše podnikanie a mať pozitívny vplyv,‟ povedal Mikael Ohlsson, prezident a generálny riaditeľ IKEA Group.

Jedna z najväčších výziev 21. storočia – ako si poradiť s nedostatkom zdrojov a klimatickými zmenami, a pritom poskytnúť ľuďom na celom svete dobrú kvalitu života. Stratégia People & Planet Positive umožní IKEA Group zohrávať síce malú, no dôležitú úlohu pri jej riešení. Okrem snahy prispievať k dobrej kvalite života ľudí a komunít v miestach svojej pôsobnosti bude IKEA Group maximálne efektívne využívať všetky zdroje vrátane odpadu, ktorý sa dá tiež premeniť na zdroj. V prevádzkach IKEA Group sa bude využívať len obnoviteľná energia, kým základnou podmienkou pre jej dodávateľov bude použitie bezpečných chemikálií, zodpovedné hospodárenie v lesníctve, poľnohospodárstve aj hospodárenie s vodou.

„Podľa nás by trvalá udržateľnosť nemala byť luxusom, ale mala by byť dostupná pre každého. Vyše 770 miliónov návštevníkov obchodných domov IKEA nám dáva fantastickú príležitosť pomôcť našim zákazníkom plniť si sny o bývaní vďaka pekným výrobkom, a pritom ušetriť náklady na prevádzku domácnosti znížením spotreby energie a vody, ako aj znížením množstva odpadu. Stratégia People & Planet Positive nám v nasledujúcich rokoch tiež umožní posunúť ďalej našu zodpovednosť v rámci dodávateľského reťazca, napríklad použitím čisto obnoviteľnej energie na zásobenie našich budov alebo zasadzovaním sa za práva detí,” povedal Steve Howard, vedúci pre oblasť trvalej udržateľnosti v IKEA Group.

Ak sa chcete dozvedieť viac o práci IKEA Group v oblasti trvalej udržateľnosti, prečítať si správy o trvalej udržateľnosti IKEA Group či prezrieť celý dokument k stratégii People & Planet Positive, navštívte www.IKEA.sk/ludiaaplaneta.

Ak si chcete pozrieť film People & Planet Positive na YouTube, prosím, navštívte www.youtube.com/IKEA

Ak chcete viac informácií, prosím, kontaktujte: IKEA.pr@IKEA.com

Poznámky pre redakcie:
Niektoré z dosiahnutých úspechov IKEA Group:

• Nové projekty na ďalšie tri roky si vyžiadajú celkové investície do obnoviteľnej energie do výšky 1,5 miliardy eur, s dôrazom na solárnu a veternú energiu (2009 – 2015). Na obchodných domoch a budovách IKEA po celom svete bolo doposiaľ nainštalovaných viac než 342 000 solárnych fotovoltaických panelov a okrem toho investovala IKEA Group do 126 veterných turbín v piatich krajinách, ktoré vlastní a prevádzkuje.
• Naším cieľom je, aby 100% dreva použitého vo výrobkoch IKEA pochádzalo zo zdrojov v súlade s požiadavkami na zodpovedné hospodárenie v lesníctve. Tam, kde to tak nie je, usilujeme o rýchle vyriešenie. IKEA je tiež jedným z najväčších spotrebiteľov certifikovaného dreva FSC (Forest Stewardship Counci)l, ktorého globálne dodávky sú, žiaľ, stále dosť obmedzené.
• Podiel trvale udržateľnejšej bavlny vo výrobkoch IKEA predstavuje v súčasnosti jednu štvrtinu z našej celkovej spotreby bavlny. V spolupráci s partnermi ako je WWF sa nám podarilo pomôcť približne 100 000 pestovateľom bavlny znížiť ich spotrebu vody a chemických pesticídov na polovicu a o jednu tretinu znížiť spotrebu umelých hnojív. Trvale udržateľnejšia bavlna tiež prispieva k výraznému zníženiu nákladov a zvýšeniu ziskov pre pestovateľov.
• Odkedy bol v roku 2000 zavedený náš kódex správania pre dodávateľov – IWAY, došlo v závodoch dodávateľov na celom svete k viac než 165 000 auditom overených vylepšení v oblasti životného prostredia a pracovných podmienok. V minulom roku sa v dodávateľských závodoch uskutočnilo vyše 1 000 auditov, pričom viac než 700 z nich bolo neohlásených.
• IKEA má vedúcu pozíciu na európskom trhu v ponuke domácich svietidiel LED, a pomáha tak miliónom ľudí šetriť výdavky za energiu, keďže svietidlá LED majú o 85% nižšiu spotrebu elektriny než klasické žiarovky.
• IKEA zaujala tiež jasné stanovisko k použitiu chemikálií vrátane dobrovoľného zákazu využitia PVC vo svojich výrobkoch (od roku 1991) s výnimkou káblov, zákazu farieb a lakov uvoľňujúcich formaldehyd vo všetkých výrobkoch (od roku 1993), zákazu použitia olova v zrkadlách (od roku 2009) a ešte oveľa viac.
• V posledných rokoch darovala IKEA Foundation 45 miliónov eur Úradu vysokého komisára pre utečencov pri OSN, UNHCR; 30 miliónov eur Rozvojovému programu OSN (UNDP); viac ako 11 miliónov eur nadácii Clinton Health Access Initiative (CHAI). Od roku 2003 sa v rámci Kampane plyšových hračiek za vzdelanie v spolupráci IKEA Group a IKEA Foundation podarilo vyzbierať 47,5 miliónov eur, a pomôcť tak viac než 8 miliónom detí získať lepšie vzdelanie. IKEA Foundation spolu so silnými strategickými partnermi usiluje uplatňovaním inovatívnych postupov o rozsiahle zmeny týkajúce sa štyroch základných oblastí života detí: miesto nazývané domov; zdravý štart do života; kvalitné vzdelanie; trvale udržateľný rodinný príjem. Z programov financovaných IKEA Foundation bude mať prospech 100 miliónov detí.


Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.