( Marek,  0)

Hodnotenie rizika pri práci: Prečo je také dôležité?

Hodnotenie rizík je podľa zákona o BOZP povinné pre všetky firmy. Nariadenie by však nemalo byť pre vás ako zamestnávateľa jedinou motiváciou na vykonanie hodnotenia rizika. Existuje množstvo dôvodov, ktoré hovoria za vytvorenie hodnotenia rizík a ukazujú pridanú hodnotu tohto riešenia pre celú spoločnosť. 

Poďme sa spoločne na tieto dôvody pozrieť a zistiť, ako v podnikaní pomáhajú.

Čo je vlastne hodnotenie rizika?

Pri hodnotení rizík ide o identifikáciu všetkých možných rizík pre fyzickú a psychickú pohodu zamestnancov v spoločnosti. Systematickým zoznamom týchto potenciálnych zdrojov nebezpečenstva možno v ďalšom kroku prijať opatrenia na čo najlepšiu minimalizáciu rizík, ktoré sú dôvodom vzniku mnohých komplikovaných situácií.

V prípade spoločnosti, ktorá pracuje s nebezpečnými látkami, by sa individuálna látka a nebezpečenstvo, ktoré predstavuje, zaznamenali v hodnotení rizika. Potom by sa mohli určiť potrebné podmienky, ktoré musia byť splnené, aby sa predišlo súvisiacim zraneniam alebo bezpečnostným rizikám.

V prípade nebezpečných látok by to znamenalo zaobstarať si vhodné ochranné pracovné pomôcky a odevy a poučiť zamestnancov, ako si ich správne nasadiť a ako s nimi opatrne zaobchádzať. Najvyššou prioritou pri hodnotení rizika je však to, či nebezpečnú látku nemožno nahradiť menej nebezpečnou.

Nie každému nebezpečenstvu sa dá vyhnúť

Z tohto dôvodu ide hodnotenie rizika ruka v ruke s návodom na obsluhu a pokynmi všetkých zamestnancov. Aby bolo riziko zranenia alebo kontaminácie čo najnižšie, musia byť všetci zamestnanci poučení o tom, ako zaobchádzať s predtým identifikovanými zdrojmi nebezpečenstva.

Malo by sa prediskutovať aj to, ako postupovať v prípade núdze. V závislosti od zdroja nebezpečenstva sú najdôležitejšie body rýchlo viditeľné aj pre každého v uverejnenom návode na obsluhu uvedené. Ide napríklad o manipuláciu s nebezpečnými látkami, elektrickými pracovnými prostriedkami, prípadne odolnými gumovými pásmi.

Pracovné úrazy, ktorým je možné predísť

Žiaľ, najčastejšími pracovnými úrazmi sú úrazy, ktorým by sa dalo predísť riadnym poučením a posúdením rizika, ako aj používaním kvalitnej trekovej obuvi pri práci s bremenami.

Aj nesprávne používanie nástrojov a strojov často vedie k zraneniam. Nehody sa tiež stávajú znova a znova kvôli nesprávnemu zdvíhaniu, prenášaniu a skladovaniu, kvôli nedostatku skúseností alebo dokonca kvôli očividnému ignorovaniu bezpečnostných opatrení.

Zatiaľ čo to posledné znamená, že predpisy boli aktívne porušované, v ostatných prípadoch je často príčinou ich porušovania neznalosť. Ale aj ignorovanie pravidiel je niekedy založené na nedostatočnom uvedomení si nebezpečenstva. Ak zamestnanci v zásade vedia, aké preventívne opatrenia musia prijať, ale nie sú si vedomí skutočných a veľmi realistických nebezpečenstiev, s ktorými sa stretávajú, môže to mať fatálne následky.

Preto by ste ako zamestnávateľ mali pri poučovaní svojich zamestnancov dbať na to, aby ste im dali jasne najavo, aké závažné následky môže mať nedodržiavanie pravidiel pre každého jednotlivca.

Autor: Marek

Tento príspevok bol vytvorený 23.9.2022 a aktualizovaný 15.5.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora Marek.


Zdroje a literatúra

  • Zdroj obrázka: skipper_sr/Shutterstock.com

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.

Štítky: