(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Kroky k euro – Európska únia pred rokom 2002

1. júl 1990
Prvé štádium hospodárskej a menovej únie. Plne sa liberalizovali kapitálové pohyby v členských štátoch EÚ (okrem dočasne povolených výnimiek).

1. január 1993
Bol dokončený jednotný trh.

1. november 1993
Bolo zmrazené zloženie Ecu.
Zmluva o Európskej únii podpísaná v Maastrichte vstúpila do platnosti.
Začína sa druhé štádium Európskej hospodárskej a menovej únie.

1. január 1994
Vo Frankfurte nad Mohanom bol založený Európsky menový inštitút (EMI).
Posilnili sa procedúry zamerané na koordináciu ekonomických politík na európskej úrovni.

31. máj 1995
Komisia prijíma Zelenú knihu o spoločnej mene (scenár prechodu k spoločnej mene).

5. a 6. december 1995
Európska rada v Madride.
Pre spoločnú menu bol prijatý názov „euro“.
Dokončil sa technický scenár na zavedenie eura a časový plán prechodu k spoločnej mene v roku 1999 (ukončenie celého procesu sa plánuje na rok 2002).

Rok 1996
EMI špecifikoval regulačný, organizačný a logistický rámec pre Európsku centrálnu banku (ECB) a Európsky systém centrálnych bánk (ESCB).

Komisia, Rada a EMI pripravili legislatívu o ECB a ESCB a o zavedení spoločnej meny.

Rok 1998Šéfovia štátov a vlád rozhodli, ktoré členské štáty sa ako prvé zúčastnia na spoločnej mene, a to na základe konvergentných kritérií a vo svetle ekonomických údajov za rok 1997.
Členské štáty ustanovili Výkonnú radu ECB.
ECB a Rada určili termín zavedenia eurobankoviek a euromincí.
ESCB začína vydávať bankovky znejúce na euro.
Rada a členské štáty začnú raziť euromince.

Pred 1. januárom1999
Konečná príprava ECB a ESCB.
Rada prijíma legislatívu týkajúcu sa upísania kapitálu, zberu štatistických informácií, minimálnych rezerv, konzultácií ECB, atď.
ECB a ESCB sa pripravovali na začatie činnosti ECB.

1. január1999
Začína sa tretie štádium hospodárskej a menovej únie.
Rada fixuje vzájomné kurzy mien zúčastnených krajín a ich kurzy voči euru.
Euro sa stáva menou v pravom zmysle slova a ECU prestáva existovať.
Nariadenia Rady tvoriace právny rámec na zavedenie eura vstupujú do platnosti.

Po 1. januári 1999
ESCB vytvára a vykonáva spoločnú menovú politiku v euro a riadi zahraničné menové operácie v euro.
Členské štáty vydávajú nové verejné dlhopisy znejúce na euro.

Od 1. januára 1999 do (najneskôr) 1. januára 2002
ESCB vymieňa par value meny s neodvolateľne fixovaným kurzom.

Najneskôr 1. januára 2002
ESCB do obehu postupne uvádza eurobankovky a sťahuje z obehu národné bankovky.
Členské štáty EMÚ do obehu postupne uvádzajú euromince a sťahujú z obehu národné mince.

Najneskôr 1. júla 2002
Prechod k euru je ukončený vo všetkých zúčastňujúcich sa členských štátoch.

Výhody jednotnej meny

Jednotná mena bude prínosom pre cestovateľov prechádzajúcich krajinami spoločenstva, ktorí nebudú musieť meniť peniaze, a strácať tak percentá pri každej transakcii. Platby a preprava tovaru v rámci členských krajín EÚ budú rýchlejšie, spoľahlivejšie a lacnejšie. Obchodníkom a spotrebiteľom prinesie prechod na jednotnú menu viac istoty – najmä čo sa týka ceny, za ktorú sa tovar predáva. Ak sa bude za služby a tovar platiť v tej istej mene, zvýši sa aj konkurencia na jednotnom trhu, z čoho bude mať prospech celá oblasť spoločenstva. Jednotná mena tak pomôže stimulovať hospodársky rast a zamestnanosť.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár