(, EuroEkonóm.sk ,  0)

História

Z histórie používa politológia veľkú časť zdrojov na analýzu historických udalostí a súvislostí. Poznatky z dejín tvoria základ historickej a historicko-komparatívnej metódy, z minulých udalostí sa vyvodzujú dôsledky pre prítomosť.

Filozofia

Politológia sa vyčlenila z filozofie. Majú spoločný metodologický základ. Z filozofie čerpajú viaceré politologické disciplíny, predovšetkým dejiny politického myslenia, politické ideológie, teória politiky apod.

Právo

Prosesmi práva sa legitimizuje moc. Právo upravuje vzťahy na horizontálnej úrovni moci, množstvo stupňov vertikálneho rozdelenia moci, systém reprodukcie moci, rozsah a právomoci verejej správy, apod. Medzinárodné právo upravuje nielen vzájomné vzťahy medzi štátmi, ale zasahuje aj do chodu samostatných štátov, najmä prostredníctvom uplatňovania ochrany ľudských práv. Pre každého politológa je dôležité poznať správne právo a medzinárodné právo.

Sociológia

Sociológia je pravou rukou politológie. Navzájom sú silno previazané. Politológia vo vysokej miere využíva sociologické metódy a poznatky sociológie, predovšetkým v oblasti monitorovania verejnej mienky, skúmania predvolebného a volebného správania voličov, rozvrstvenie spoločnosti podľa sociálnych skupín atď.

Psychológia

Politológia využíva poznatky niektorých psychologických disciplín, napríklad psychológie davu, psychológie osobnosti, komunikácii a komunikačných techník, … . Politológia použiva behavioristickú a postbehavioristickú metódu.

Štatistika, matematika a kybernetika

Štatistika sa využíva viac jako pomocná veda na spracovanie výskumov verejnej mienky, spracovaní výsledkov volieb a ich analýzy. Štatistické metódy sa používajú aj pri politickom prognózovaní. Hlavnými matematicko štatistickými metódami v politológií sú systémová, funkcionálna, kybernetická metóda, matematické modely a modely politického rozhodovania.

Religionistika

Politické systémy sú úzko prepojené s národnými tradíciami a zvyklosťami, ktoré vzchádzajú z náboženských koreňov. Vo viacerých krajinách církvi alebo náboženské ideológie priamo vplývajú na chod štátu.

Manžment

V rámci politiky sa vyvinula nová disciplína, manažment v politike. Politické strany sú komplikované systémy, vystupovanie politikov a snaha ovplyvniť verejnú mienku si vyžaduje špeciálne prostriedky a metódy, ktoré rieši táto disciplína.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár