(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Každé historické obdobie sa vyznačovalo špecifickým vzťahom politickej moci a ekonomického vývoja. V staroveku a stredoveku panovníci, vtedajší reprezentanti moci, iba minimálne ovplyvňovali chod ekonomiky.

Vznikom ranných ekonomických teórií sa situácia začínala meniť. Pod vplyvom merkantilistického, učenia štát začína výraznejšie ovplyvňovať chod ekonomiky, a to podporou zahraničného obchodu. Výraznejšie zasahuje štát před a po druhej svetovej vojne, keď sa formujú koncepcie národného štátu, silnejú nacionalizačné tendencie a verejná mienka podporuje úlohu štátu jako garanta sociálnych istôt. Ekonomický cyklus je čoraz viac ovplyvňovaný politickým cyklom a n už nemožno poprieť previazanosť politického cyklu so stavom ekonomiky.

Názory na vzťah politológie k ekonomike

1. Ekonomika môže byť politokou ovplyvnená tak, že politika, politika, politické vzťahy, politický systém otvárajú cestu pre rýchlejší ekonomický vývoj, podporujú ho. O toto by sa politické sily mali snažiť, aj keď sa stáva, že sa im nedarí tento cieľ plniť.

2. Politika môže ekonomický vývoj obmedzovať, limitovať alebo usmerňovať v určitom smere, ktorý nemusí byť nevyhnutne prospešný ekonomike.

3. Politika môže byť indiferentná k ekonomickému vývoju, nemusí ho nijako ovplyvňovať. Toto platí predovšetkým v tradične pravicovo orientovaných ekonomikách.

Veľa teórií obhajuje zásahy štátneho aparátu do ekonomiky, rovnako veľa ich však tieto zásahy odmieta. Vždy však treba zohľadniť reálie krajiny, politickú a ekonomickú situáciu.

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár