( EkonomickaPorada.sk,  6)

Ekonomické parametre 2017: Zdravotné poistenie

Prehľad ekonomických parametrov v oblasti zdravotného poistenia pre rok 2021.

Vymeriavací základ

Maximálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie je od roku 2017 zrušený pre zamestnancov a zamestnávateľov, SZČO a samoplatiteľov.

Maximálny vymeriavací základ pre dividendy za roky 2011 až 2016 vrátane, vyplatené v roku 2017, je 52.980 eur (60-násobok priemernej mzdy z roka 2015, t.j. 60 x 883 eur).

Poistné SZČO a samoplatiteľa

Minimálny vymeriavací základ 441,50 eur, minimálny preddavok mesačne 61,81 eur (30,90 eur ak je osoba so zdravotným postihnutím a týka sa ho minimálny preddavok).

Autor: EkonomickaPorada.sk

Tento príspevok bol vytvorený 2.6.2017 a aktualizovaný 1.2.2023. Pozrite si ďalšie príspevky autora EkonomickaPorada.sk.


Ekonomická poradňa

 1. InfinityLoop

  Aký bol minimálny vymeriavací základ pre zdravotné poistenie SZČO v roku 2017?

 2. Cuthien

  Minimálny vymeriavací základ pre samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO) v roku 2017 bol stanovený.

 3. Maximilian Cierny

  Je spravodlivé, že SZČO a zamestnanci platia rovnaké sadzby zdravotného poistenia, keď majú rôzne ekonomické a pracovné podmienky?

 4. Adrian

  Táto otázka je často diskutovaná. Argumenty za a proti sa zvyčajne týkajú rovnosti prístupu k zdravotnej starostlivosti verzus rozdielne ekonomické riziká a príjmové možnosti medzi SZČO a zamestnancami.

 5. Rastislav Hrompa

  Mali by byť ľudia s vyšším príjmom povinní prispievať viac na zdravotné poistenie ako forma progresívnej solidarity?

 6. Julia Tomasikova

  Toto je komplexná otázka týkajúca sa spravodlivosti a efektívnosti zdravotného systému. Progresívne prispievanie môže zvýšiť finančné zdroje pre zdravotníctvo, ale môže tiež vyvolať debaty o motivácii a odmeňovaní za vyšší príjem.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.