(, EuroEkonóm.sk ,  0)

Formulár – Čestné vyhlásenie

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Čestné vyhlásenie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Ukážka dokumentu

Pozrite si náhľad dokumentu na stiahnutie: Formulár – Čestné vyhlásenie.


ČESTNÉ VYHLÁSENIE
Dolu podpísaný ...................., narodený ......................, bydliskom
na ............................, Slovenská republika, číslo OP: ............................, čestne vyhlasujem, že som po prerušení môjho štúdia
na ....................... dňa ......................... v období od ............................ do ...................... pracoval v spoločnosti ......................, so sídlom v ............................. . V obdobíod ............................ do ............................. som bol registrovaný na Národnom úrade práce v Bratislave, Okresný úrad práce .......................
Zároveň čestne prehlasujem, že od ............................ pokračujem v štúdiu na ............................, nie som registrovaný na Národnom úrade práce a nie som nikde zamestnaný.
V ......................., dňa ........................

Download súboru

Stiahnite si súbor Formulár – Čestné vyhlásenie (súbor vo formáte PDF). Kliknite na odkaz pravým tlačidlom myši a zvoľte: Uložiť cieľ ako… – Save target as…

Pošlite nám materiály

Chcete rozšíriť túto sekciu? Máte dobré materiály, ktoré chcete sprístupniť aj ďalším? Pošlite nám ich na náš e-mail, alebo nás kontaktujte!

Autor: EuroEkonóm.sk

Tento príspevok bol vytvorený 19.10.2009 a aktualizovaný 20.10.2009. Pozrite si ďalšie príspevky autora EuroEkonóm.sk.

Už ste čítali?


Pridaj komentár