( Inzercia,  6)

Úradne overené preklady, nazývané aj súdne, zo zákona vypracúvajú úradní prekladatelia, ktorí pred získaním okrúhlej pečiatky musia zvládnuť náročné skúšky. Úradné preklady sú vyžadované v rôznych životných situáciách, najčastejšie pri dovezení motorového vozidla zo zahraničia, pri zápise na zahraničnú školu, pri zmene trvalého pobytu v zahraničí, alebo pri podpise rôznych zmlúv, pri ktorých je nutné mať istotu, že preklad je zhodný s originálom.

Na súdnych prekladateľov sa klienti najčastejšie obracajú s požiadavkou o úradný preklad rôznych zmlúv, výpisov z obchodného, alebo trestného registra, o preklady rodného, sobášneho, alebo úmrtného listu, o úradne preklady vysvedčení, diplomov, alebo certifikátov.

Úradné preklady do angličtiny či iných jazykov bývajú označované tiež aj ako preklady s okrúhlou pečiatkou. Musia byť zviazané s dokumentom, z ktorého bol preklad vyhotovený a to buď s jeho originálom, s úradne overenou kópiou, alebo s obyčajnou kópiou.


Ekonomická poradňa

 1. Dana Horváthová

  Aké dokumenty zvyčajne vyžadujú úradný preklad?

 2. Nicol

  Úradné preklady sú často vyžadované pre zmluvy, výpisy z registra, rodné, sobášne, úmrtné listy, vysvedčenia, diplomy a certifikáty.

 3. Bunny

  Je proces získania úradného prekladu príliš byrokratický?

 4. Peter Mihal

  Proces môže byť vnímaný ako byrokratický kvôli požiadavkám na overenie a pečiatky, ale tieto kroky zabezpečujú právnu platnosť dokumentov.

 5. Vladimir Handzo

  Ako sa zabezpečuje kvalita a presnosť úradných prekladov?

 6. Viktor Tesar

  Kvalita a presnosť sú zabezpečené prísnym výberom úradných prekladateľov, ktorí musia absolvovať náročné skúšky a sú právne zodpovední za svoju prácu.

Pridaj komentár

Komentár sa zobrazí až po schválení.